AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Europa 2020 i Danmark

Økonomisk situation og fremtidsudsigter

Efter fem års langsom genopretning ventes der fart i væksten i 2015 og 2016. Beskæftigelsen nåede et lavpunkt midt i 2013, og siden er det gået opad, mens ledigheden har været faldende siden midten af 2012, og den forventes at ligge stabilt i de kommende to år. Inflationen er meget lav, men ventes at stige svagt i både 2015 og 2016. Det går bedre på boligmarkedet, men der er store regionale forskelle. Der er fortsat overskud på betalingsbalancens løbende poster, selv om det er faldet i de seneste to år. Underskuddet på statsfinanserne ventes at blive til et overskud i 2014 på grund af engangsforanstaltninger, og der ventes atter underskud i 2015.

Se en fuldstændig analyse af den danske økonomi i landerapporten for 2015 pdf - 431 KB [431 KB] English (en)

Se, hvordan Danmark klarer sig på nøgleområderne i sammenligning med andre EU-lande.

 


 

Henstillinger for 2015 i korte træk

Kommissionen har fremsat to landespecifikke henstillinger til Danmark for at hjælpe landet med at forbedre sine økonomiske resultater. Det gælder: statsfinanserne, produktivitet og tjenesteydelser.

 


 

Dokumenter om det europæiske semester for Danmark