AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Europa 2020 i Danmark

Økonomisk situation og fremtidsudsigter

Opsvinget i den danske økonomi har været moderat, men ventes at tage til i 2016 og 2017. Det økonomiske opsving understøttes i øjeblikket af faktorer såsom meget lave renter og lav inflation. Situationen på arbejdsmarkedet er blevet bedre, de reale disponible indkomster er stigende, og der er et stort opsparingsoverskud i den private sektor. Det er alt sammen faktorer, der er med til at understøtte det igangværende opsving. BNP-væksten har været positiv i otte ud af de ni seneste kvartaler, og BNP ventes at være steget med 1,2 % på årsbasis i 2015. Ifølge Kommissionens vinterprognose 2016 vil BNP stige med 1,7 % i 2016 og 1,9 % i 2017. Det økonomiske opsving forventes at blive drevet frem af både den indenlandske efterspørgsel og eksporten.

Se en fuldstændig analyse af den danske økonomi i landerapporten for 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Se, hvordan Danmark klarer sig på nøgleområderne i sammenligning med andre EU-lande. English (en)

 


 

Henstillinger for 2015 i korte træk

Kommissionen har fremsat to landespecifikke henstillinger til Danmark for at hjælpe landet med at forbedre sine økonomiske resultater. Det gælder: statsfinanserne, produktivitet og tjenesteydelser.

 


 

Dokumenter om det europæiske semester for Danmark