AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Evropa 2020 v České republice

Hospodářská situace a výhled do budoucna

Česká republika v posledních dvou letech zaznamenává silné hospodářské oživení. V roce 2014 ekonomika vybředla z dlouhého období nízkého růstu po celosvětové finanční krizi, následované dvěma roky recese. Oživení nastalo do značné míry díky domácí poptávce. Podle zimní prognózy Komise z roku 2016 se předpokládá, že růst reálného HDP v roce 2015 dosáhl 4,5 %. Částečně je tomu tak kvůli silnému růstu veřejných investic v důsledku toho, že se české úřady snažily dohnat zpoždění v čerpání fondů EU z programového období 2007–2013. Očekávaný pokles veřejných investic by měl v roce 2016 přispět k pomalejšímu růstu HDP, avšak v roce 2017 se očekává rychlejší růst. Rizika u této prognózy ale spočívají v možnosti horšího vývoje, protože vysoce otevřená česká ekonomika je obzvláště zranitelná vůči nižší než očekávané poptávce ve světě či v eurozóně. Veřejné finance jsou ve výrazně lepším stavu: očekává se, že v roce 2016 schodek veřejných financí klesne na 1,1 % a veřejný dluh bude i nadále značně nižší než 60 % HDP.

Úplnou analýzu české ekonomiky najdete ve zprávě o České republice 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Porovnání České republiky s ostatními členskými státy EU v klíčových oblastech English (en)

 


 

Doporučení na rok 2015 ve stručnosti

Komise dala České republice čtyři konkrétní doporučení, která mají pomoci zlepšit výkon jejího hospodářství. Týkají se těchto oblastí: školství, veřejných financí a zdravotnictví, daňového systému a daňového zatížení práce.

 


 

Dokumenty evropského semestru pro Českou republiku