AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Europa 2020 in België

Economische situatie en vooruitzichten

 

De Belgische economie is in een traag tempo aan kracht aan het winnen. De reële groei heeft zich in 2014 en 2015 op ongeveer 1,3 % gestabiliseerd en zal naar verwachting stijgen tot 1,7 % in 2017, nu de ondernemingen de vruchten beginnen te plukken van het betere concurrentievermogen en de groei van de werkgelegenheid de uitgaven van de huishoudens bredere steun biedt. Tegelijkertijd dreigt een minder ondersteunend extern klimaat een rem te zetten op de omzetting van het verbeterd concurrentievermogen in uitvoer, investeringen en meer banen. De lagere groei in vergelijking met de prestaties van vóór de crisis is in overeenstemming met de lagere ramingen voor potentiële groei als gevolg van de verzwakte productiviteitsgroei. Een daling van de potentiële groei brengt risico's op lange termijn met zich mee, in het bijzonder gelet op de problemen waarvoor België staat met betrekking tot de houdbaarheid van zijn overheidsfinanciën op lange termijn.

 


 

Diepgaande economische analyse 2016

 

België ondervindt geen macro-economische onevenwichtigheden. Een zwakke prestatie op het gebied van uitvoer en concurrentievermogen in combinatie met een hoge overheidsschuld kan voor de toekomst risico's inhouden. Recente ontwikkelingen wijzen echter op een stabilisatie van het uitvoermarktaandeel en een vermindering van de loongroei. Ook al is de overheidsschuld hoog en niet sterk aan het dalen, hetgeen inhoudt dat er kwetsbare plekken zijn, toch lijken de kortetermijnrisico's onder controle. Recente beleidsmaatregelen omvatten loonmatiging en verminderingen van socialezekerheidsbijdragen. Om de duurzaamheid van de correctie te verzekeren, zouden structurele hervormingen van het loonvormingskader nodig zijn. De begrotingsinspanning die vereist is om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn te verzekeren is groter in een context van een getemperde nominale groei.

Lees de volledige analyse van de Belgische economie in 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)

Bekijk hoe België scoort op enkele kernthema's in vergelijking met andere EU-lidstaten English (en)

 


 

Aanbevelingen 2015 in het kort

De Commissie heeft België vier specifieke aanbevelingen gedaan om de economische prestaties van het land te verbeteren. Ze hebben betrekking op: de overheidsfinanciën en pensioenen, belastingheffing, de arbeidsmarkt, en de loonvorming.

 


 

Europees semester: documenten over België