AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Europa 2020 in België

Economische situatie en vooruitzichten

De Belgische economie is in 2014 de goede richting ingeslagen maar een aantal jaren van stagnerende activiteit heeft zijn sporen nagelaten. Naar verwachting zal de groei van het bbp versnellen omdat het bedrijfsleven weer meer investeert en de buitenlandse handel aantrekt. De prijsdruk neemt sinds 2012 af en deze neerwaartse trend zal doorzetten, aangezien de inflatie in de eerste helft van 2015 negatief was. De lopende rekening vertoont weer een overschot, ondanks een tekort op de goederenbalans. Het trage herstel en de erfenis van een langdurige crisis verhinderen dat de werkgelegenheid zich snel herstel. Naar verwachting zal het begrotingstekort afnemen en de overheidsschuld niet verder toenemen, maar lage groei en lage inflatie belemmeren het terugdringen van de schuld.


 

Diepgaande economische analyse 2015

België wordt geconfronteerd met macro-economische onevenwichtigheden die beleidsactie en monitoring vereisen. De ontwikkelingen op het gebied van het externe concurrentievermogen voor goederen blijven risico's inhouden en verdienen aandacht, omdat een verdere verslechtering de macro-economische stabiliteit zou bedreigen. Verdere maatregelen om de kostenparameters te laten convergeren, zouden de daling van de werkgelegenheid in de verhandelbare sectoren afremmen, terwijl de historische kostenkloof zou kunnen worden verkleind door de belasting op arbeid te verlagen en die op andere zaken verhogen. De overheidsschuld blijft hoog, maar de daarmee gepaard gaande macro-economische risico's worden door diverse factoren getemperd.

Lees de volledige analyse van de Belgische economie in 2015 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)

Bekijk hoe België scoort op enkele kernthema's in vergelijking met andere EU-lidstaten

 


 

Aanbevelingen 2015 in het kort

De Commissie heeft België vier specifieke aanbevelingen gedaan om de economische prestaties van het land te verbeteren. Ze hebben betrekking op: de overheidsfinanciën en pensioenen, belastingheffing, de arbeidsmarkt, en de loonvorming.

 


 

Europees semester: documenten over België