AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Europa 2020-målen

Fem mål som EU ska ha uppnått till 2020

 1. 1. Sysselsättning
  • 75 % av 20–64-åringarna ska arbeta.
 2. 2. FoU 
  • 3 % av EU:s BNP ska investeras i FoU.
 3. 3. Klimatförändring och hållbar energiförsörjning
  • Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än 1990 (eller till och med 30 %, om förhållandena är gynnsamma).
  • 20 % av energin ska komma från förnybara energikällor.
  • Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 %.
 4. 4. Utbildning
  • Andelen elever utan gymnasiebetyg ska vara lägre än 10 %.
  • Minst 40 % av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning.
 5. 5. Kamp mot fattigdom och social utestängning
  • Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner.

Se alla Europa 2020-indikatorer på Eurostats webbplats English

Till början

 

Vad innebär målen?

 • Målen ger en allmän bild av var EU bör befinna sig vid 2020.
 • Målen omvandlas till nationella mål pdf - 24 KB [24 KB] English (en) , så att varje medlemsland kan följa sina egna framsteg.
 • De innebär inte delade bördor – de är gemensamma mål som ska uppnås genom en blandning av nationella insatser och EU-insatser.
 • De hänger samman och förstärker varandra:
  • Bättre utbildning ökar människors anställbarhet och minskar fattigdomen.
  • Mer forskning och innovation i ekonomin, i kombination med bättre resursutnyttjande, gör EU mer konkurrenskraftigt och skapar jobb.
  • Investeringar i ren teknik motverkar klimatförändringarna och ger samtidigt nya företag och fler jobb.

Till början