AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Cilji strategije Evropa 2020

Pet ciljev za EU do leta 2020

 1. 1. Zaposlovanje
  • 75-odstotna zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega od 20 do 64 let.
 2. 2. Raziskave in razvoj:
  • 3 % BDP EU za naložbe v raziskave in razvoj.
 3. 3. Podnebne spremembe in energetska trajnost:
  • za 20 % manj izpustov toplogrednih plinov (ali celo za 30 % pod ugodnimi pogoji) kot leta 1990,
  • 20 % energije iz obnovljivih virov,
  • 20 % večja energetska učinkovitost.
 4. 4. Izobraževanje:
  • manj kot 10 % mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje
  • vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo.
 5. 5. Boj proti revščini in socialni izključenosti:
  • vsaj 20 milijonov manj revnih in socialno izključenih prebivalcev.

Kliknite tukaj English za ogled vseh kazalnikov strategije Evropa 2020 na spletišču Eurostat

Na vrh

 

Značilnosti ciljev

 • Na splošno opredelijo pričakovane dosežke EU do leta 2020 na najpomembnejših področjih.
 • Preoblikovani so v nacionalne cilje pdf - 24 KB [24 KB] English (en) , ki državam pomagajo oceniti napredek pri doseganju skupnih ciljev.
 • Ne pomenijo delitve bremena, ampak skupno uresničevanje s kombinacijo nacionalnih in evropskih ukrepov.
 • So medsebojno povezani in dopolnjujoči:
  • boljša izobrazba izboljša zaposljivost in znižuje revščino,
  • več raziskav in inovacij v gospodarstvu, skupaj z učinkovitejšimi viri, pomeni boljšo konkurenčnost in nova delovna mesta,
  • naložbe v čistejše tehnologije so del boja proti podnebnim spremembam ter ustvarjajo nova podjetja in delovna mesta.

Na vrh