AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Ciele stratégie Európa 2020

Šípky uprostred cieľa © iStockphoto

Na to, aby bolo možné hodnotiť pokrok pri plnení zámerov stratégie Európa 2020, sa odsúhlasilo 5 hlavných cieľov pre EÚ ako celok.

Tento uzavretý súbor cieľov na úrovni EÚ sa premietol do vnútroštátnych cieľov pdf - 307 KB [307 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) v každom členskom štáte, v ktorých sa zohľadnili individuálne podmienky a východiská jednotlivých krajín.

Päť cieľov pre EÚ do roku 2020

 1. 1. Zamestnanosť
  • zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75 %
 2. 2. Výskum a vývoj  
  • zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP 
 3. 3. Zmena klímy a energetická udržateľnosť
  • znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % (alebo za predpokladu širšej globálne dohody až o 30 %) oproti úrovniam z roku 1990
  • získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov
  • dosiahnuť 20-percentný nárast efektívnosti vo využívaní energie
 4. 4. Vzdelávanie
  • Zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %
  • minimálne 40 % podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie
 5. 5. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
  • aspoň o 20 miliónov znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie

Kliknite sem, ak si chcete zobraziť všetky ukazovatele stratégie Európa 2020 na webovej lokalite Eurostatu.

Na začiatok

 

Charakteristika cieľov

 • Poskytujú celkový prehľad o tom, aké by mali byť kľúčové parametre v EÚ do roku 2020.
 • Transformovali sa na vnútroštátne ciele pdf - 307 KB [307 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , aby každý členský štát mohol sledovať vlastný pokrok pri plnení týchto cieľov.
 • Nevyplýva z nich spoločné znášanie zaťaženia – predstavujú spoločné ciele, ktoré sa majú naplniť kombináciou opatrení na úrovni členských štátov a EÚ.
 • Ciele navzájom súvisia a vzájomne sa dopĺňajú:
  • zlepšenie v oblasti vzdelávania napomáha zamestnanosti a znižovaniu chudoby;
  • väčší podiel výskumu a vývoja a inovácií v hospodárstve v kombinácii s efektívnejším využívaním zdrojov prispieva k väčšej konkurencieschopnosti a tvorbe pracovných miest;
  • investície do ekologickejších technológií pomáhajú v boji proti zmenám klímy a vytvárajú nové obchodné a pracovné príležitosti.

Na začiatok