AA+A++Versiune pentru tipărireHarta site-uluiRSSRSS

Obiectivele Europa 2020

5 obiective europene pentru 2020

 1. 1. Ocuparea forţei de muncă
  • o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani
 2. 2. Cercetare şi dezvoltare 
  • alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi dezvoltare
 3. 3. Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei
  • reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990
  • creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%
  • creşterea cu 20% a eficienţei energetice
 4. 4. Educaţie
  • Reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii
  • creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani
 5. 5. Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale
  • reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale

Faceţi clic aici English pentru a accesa toţi indicatorii asociaţi Strategiei Europa 2020 de pe site-ul Eurostat

Începutul paginii

 

Aceste obiective:

 • definesc poziţia pe care ar trebui să o ocupe UE în 2020 din punctul de vedere al unor parametri majori
 • sunt transpuse în obiective naţionale pdf - 24 KB [24 KB] English (en) , pentru ca fiecare stat membru să-şi poată urmări evoluţia
 • sunt comune şi nu presupun repartizarea sarcinilor, urmând a fi realizate prin acţiuni la nivel naţional şi european
 • sunt interdependente şi se susţin reciproc:
  • progresele în plan educaţional contribuie la îmbunătăţirea perspectivelor profesionale şi la reducerea sărăciei
  • mai multă cercetare şi inovare şi o utilizare mai eficientă a resurselor ne ajută să devenim mai competitivi şi oferă condiţii favorabile creării de noi locuri de muncă
  • investiţiile în tehnologii ecologice contribuie la combaterea schimbărilor climatice şi creează noi oportunităţi de afaceri şi locuri de muncă.

Începutul paginii