AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Europa 2020 – cele

5 celów dla UE w 2020 r.

 1. 1. Zatrudnienie
  • 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę
 2. 2. Badania i rozwój
  • na inwestycje w badania i rozwój powinniśmy przeznaczać 3 proc. PKB Unii 
 3. 3. Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii
  • należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające)
  • 20 proc. energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych
  • efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc.
 4. 4. Edukacja
  • Ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 10 proc.
  • co najmniej 40 proc. osób w wieku 30-34 powinno mieć wykształcenie wyższe
 5. 5. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
  • zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln.

Kliknij tutaj English, aby zobaczyć wszystkie wskaźniki strategii Europa 2020 na stronie Eurostatu

Początek strony

 

Co dokładnie wnoszą te cele?

 • Cele te pokazują, jaka powinna być ogólna kondycja Unii Europejskiej w 2020 r. pod względem najważniejszych parametrów.
 • Są one przekładane na cele krajowe pdf - 24 KB [24 KB] English (en) , tak by każde państwo członkowskie mogło kontrolować swoje postępy w ich realizacji.
 • Nie oznaczają one podziału obciążenia – są to wspólne cele, które realizowane będą za pomocą szeregu działań podejmowanych zarówno na poziomie państw członkowskich, jak i przez UE.
 • ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają:
  • poprawa sytuacji w dziedzinie edukacji pozwoli ograniczyć bezrobocie i ubóstwo
  • większy nacisk na badania i rozwój oraz innowacje w gospodarce, w połączeniu z efektywniejszym wykorzystywaniem środków, podniesie konkurencyjność UE i przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy
  • inwestowanie w czystsze technologie ułatwi walkę ze zmianami klimatu, a jednocześnie stworzy nowe możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw i pracowników.

Początek strony