AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Doelstellingen Europa 2020

De EU wil tegen 2020 vijf kerndoelstellingen bereiken

 1. 1. Werkgelegenheid
  • 75% van de bevolking tussen 20 en 64 jaar heeft werk
 2. 2. O&O
  • 3% van het EU-bbp zal worden geïnvesteerd in O&O
 3. 3. Klimaatverandering en duurzame energievoorziening
  • 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990 (of zelfs 30%, als de omstandigheden het toelaten)
  • 20% van de energie uit duurzame energiebronnen halen
  • 20 % meer energie-efficiëntie
 4. 4. Onderwijs
  • Minder dan 10% voortijdige schoolverlaters
  • Ten minste 40% van de 30 tot 34-jarigen heeft een einddiploma hoger onderwijs
 5. 5. Armoede en sociale uitsluiting bestrijden
  • ten minste 20 miljoen minder mensen die slachtoffer van armoede en sociale uitsluiting zijn of dreigen te worden

U vindt alle indicatoren voor Europa 2020 English op de website van Eurostat

Naar boven

 

Kenmerken van de kerndoelstellingen

 • Ze geven een algemeen beeld van waar de EU tegen 2020 op belangrijke punten moet zijn.
 • Ze worden naar nationale doelstellingen pdf - 24 KB [24 KB] English (en) vertaald, zodat ieder EU-land de eigen vooruitgang kan beoordelen.
 • Ze houden geen lastenverdeling in. Het zijn gemeenschappelijke doelstellingen die met een combinatie van nationale en EU-maatregelen nagestreefd worden.
 • Ze bevorderen elkaar:
  • beter onderwijs bevordert werkgelegenheid en vermindert armoede
  • meer onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de economie, in combinatie met een efficiënter gebruik van hulpmiddelen, verbetert onze concurrentiekracht en zorgt voor banen
  • investeren in schone energie bestrijdt klimaatverandering en schept nieuwe kansen voor bedrijven en werknemers

Naar boven