AA+A++Spausdinti skirta versijaSvetainės struktūraRSSRSS

Strategijos „Europa 2020“ tikslai

5 pagrindiniai ES siekiai 2020 metams

 1. 1. Užimtumas:
  • 75 % 20–64 metų žmonių turėtų turėti darbą.
 2. 2. Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra:
  • 3 % ES BVP turėtų būti investuojama į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą.
 3. 3. Klimato kaita ir energetikos tvarumas:
  • šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų būti sumažintas 20 % (arba net 30 %, jei tam bus tinkamos sąlygos), palyginti su 1990 m. rodikliais;
  • 20 % energijos turėtų būti gaminama iš atsinaujinančiųjų šaltinių;
  • energijos vartojimo efektyvumas turėtų būti padidintas 20 %.
 4. 4. Švietimas:
  • reikėtų užtikrinti, kad mokyklos nebaigiančių moksleivių dalis nebūtų didesnė nei 10 %
  • reikėtų užtikrinti, kad ne mažiau kaip 40 % 30–34 metų asmenų turėtų aukštąjį išsilavinimą.
 5. 5. Kova su skurdu ir socialine atskirtimi:
  • reikėtų bent 20 mln. sumažinti skurde gyvenančių ir socialiai atskirtų žmonių arba žmonių, kuriems tai gresia skaičių.

Visi strategijos „Europa 2020“ rodikliai English (Eurostato interneto svetainė)

Į puslapio pradžią

 

Išsamiau apie siekius

 • Šie siekiai rodo, ką ES turi nuveikti svarbiausiose srityse iki 2020 m.
 • Šių siekių pagrindu nustatomi nacionaliniai siekiai pdf - 24 KB [24 KB] English (en) , todėl kiekviena valstybė narė gali kontroliuoti, kaip jai sekasi siekti šių tikslų.
 • Jie nėra susiję su naštos pasidalijimu. Tai bendri tikslai, kurie turi būti įgyvendinami ES ir nacionalinio lygmens veiksmais.
 • Jie yra tarpusavyje susiję ir papildo vienas kitą:
  • dėl geresnio išsilavinimo atsiras daugiau galimybių įsidarbinti, o didėjant užimtumui bus mažinamas skurdas;
  • atlikdami daugiau mokslinių tyrimų, diegdami daugiau naujovių ir efektyviau naudodami išteklius būsime konkurencingesni ir galėsime sukurti daugiau darbo vietų;
  • investicijos į mažiau aplinką teršiančias technologijas padės kovoti su klimato kaita ir kurti naujas verslo bei darbo galimybes.

Į puslapio pradžią