AA+A++PrintSitemapRSSRSS

Ciljevi strategije Europa 2020.

Pet ciljeva za EU u 2020.

 1. 1. Zapošljavanje
  • zaposleno je 75 % stanovništva u dobi od 20 do 64 godine
 2. 2. Istraživanje i razvoj 
  • 3 % BDP-a EU-a ulaže se u istraživanje i razvoj
 3. 3. Klimatske promjene i energetska održivost
  • emisije stakleničkih plinova smanjene su za 20 % (ili čak 30 %, uz odgovarajuće uvjete) u odnosu na 1990.
  • 20 % energije crpi se iz obnovljivih izvora
  • energetska učinkovitost povećana je za 20 %
 4. 4. Obrazovanje
  • stopa ranog napuštanja školovanja manja je od 10 %
  • barem 40 % osoba u dobi od 30 do 34 godine završilo je visokoškolsko obrazovanje
 5. 5. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti
  • barem 20 milijuna ljudi manje živi u siromaštvu ili u opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti

Kliknite ovdje English za pristup svim pokazateljima strategije Europa 2020. na web-mjestu Eurostata.

Top

 

Obilježja ciljeva

 • Služe za davanje općeg pregleda položaja koji bi EU trebao zauzeti u odnosu na glavne parametre do 2020.
 • Prenose se nacionalne ciljeve pdf - 24 KB [24 KB] English (en) kako bi svaka država članica mogla provjeriti svoj napredak prema ostvarenju tih ciljeva.
 • Ne podrazumijevaju podjelu tereta; radi se o zajedničkim ciljevima koje treba ostvarivati kombinacijom djelovanja na nacionalnoj razini i razini EU-a.
 • Međusobno su povezani i uzajamno se podupiru:
  • unaprjeđenjima u obrazovanju pridonosi se stvaranju novih radnih mjesta i smanjuje siromaštvo
  • istraživanjima i razvojem, inovacijama u gospodarstvu te učinkovitijim iskorištavanjem resursa povećava se konkurentnost i stvaraju nova radna mjesta
  • ulaganjem u čišće tehnologije pridonosi se borbi protiv klimatskih promjena stvaranjem novih poslovnih mogućnosti i mogućnosti zapošljavanja.

Top