AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

Spriocanna Eoraip 2020

Dairteanna i lár sprice © iStockphoto

Chun dul chun cinn i dtreo na gcuspóirí 2020 a thomhas, aontaíodh ar 5 sprioc ceannlíne don AE uile.

Tá an traith theoranta spriocanna uile-AE sin á haistriú ina spriocanna náisiúnta pdf - 307 KB [307 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) i ngach ballstát AE, de réir a gcuid cúinsí éagsúla.

5 sprioc don AE in 2020.

 1. 1. Fostaíocht
  • 75% de dhaoine atá 20-64 bliain d'aois a bheith fostaithe
 2. 2. T&F 
  • 3% d'OTI an AE le hinfheistiú sa T&
 3. 3. Athrú aeráide agus inbhuanaitheacht fuinnimh
  • astaíochtaí gáis cheaptha teasa 20% (nó 30% fiú, má bhíonn coinníollacha cuí ann) níos lú ná 1990
  • 20% an fhuinnimh ag teacht ó acmhainní in-athnuaite
  • méadú 20% in éifeachtúlacht fuinnimh
 4. 4. Oideachas
  • Rátaí luathfhágáil na scoile a laghdú faoi bhun 10%
  • oideachas tríú leibhéal arna chríochnú ag 40% ar a laghad de dhaoine atá 30-34 bliain d'aois
 5. 5. An bhochtaineacht agus eisiamh sóisialta a chomhrac
  • ar a laghad 20 milliún níos lú daoine i bpriacal bochtanais nó eisiata shóisialta

Gliogáil anseo chun táscairí uile Eoraip 2020 ar shuíomh gréasáin Eurostat a rochtain

Barr

 

Gnéithe de chuid na spriocanna

 • Tugann siad léargas foriomlán ar ar cheart a bheith sroichte ag an AE faoi 2020 de réir príomhphairiméadar
 • Tá siad á n-aistriú ina spriocanna náisiúnta pdf - 307 KB [307 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ionas go mbeidh gach Ballstát in ann a dhul chun féin i dtreo na gcuspóirí sin a sheiceáil.
 • Níl ualach a roinnt intuigthe astu– comhchuspóirí is ea iad, atá le saothrú trí mheascán de ghníomhaíocht náisiúnta agus AE.
 • Tá siad idirghaolmhar is treisíonn siad a chéile:
  • cabhraíonn feabhsuithe oideachas le hinfhostaitheacht is laghdaíonn siad daibhreas
  • breis T&F /nuála sa gheilleagar, i dteannta le hacmhainní níos éifeachtaí, méadaíonn siad ár gcumas iomaíochta agus cruthaíonn poist
  • infheistiú i dteicneolaíochtaí níos glaine, troideann sé le hathrú na haeráide is cruthaíonn deiseanna gnó/fostaíochta nua.

Barr