AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

Spriocanna Eoraip 2020

5 sprioc don AE in 2020.

 1. 1. Fostaíocht
  • 75% de dhaoine atá 20-64 bliain d'aois a bheith fostaithe
 2. 2. T&F 
  • 3% d'OTI an AE le hinfheistiú sa T&
 3. 3. Athrú aeráide agus inbhuanaitheacht fuinnimh
  • astaíochtaí gáis cheaptha teasa 20% (nó 30% fiú, má bhíonn coinníollacha cuí ann) níos lú ná 1990
  • 20% an fhuinnimh ag teacht ó acmhainní in-athnuaite
  • méadú 20% in éifeachtúlacht fuinnimh
 4. 4. Oideachas
  • Rátaí luathfhágáil na scoile a laghdú faoi bhun 10%
  • oideachas tríú leibhéal arna chríochnú ag 40% ar a laghad de dhaoine atá 30-34 bliain d'aois
 5. 5. An bhochtaineacht agus eisiamh sóisialta a chomhrac
  • ar a laghad 20 milliún níos lú daoine i bpriacal bochtanais nó eisiata shóisialta

Gliogáil anseo English chun táscairí uile Eoraip 2020 ar shuíomh gréasáin Eurostat a rochtain

Barr

 

Gnéithe de chuid na spriocanna

 • Tugann siad léargas foriomlán ar ar cheart a bheith sroichte ag an AE faoi 2020 de réir príomhphairiméadar
 • Tá siad á n-aistriú ina spriocanna náisiúnta pdf - 24 KB [24 KB] English (en) ionas go mbeidh gach Ballstát in ann a dhul chun féin i dtreo na gcuspóirí sin a sheiceáil.
 • Níl ualach a roinnt intuigthe astu– comhchuspóirí is ea iad, atá le saothrú trí mheascán de ghníomhaíocht náisiúnta agus AE.
 • Tá siad idirghaolmhar is treisíonn siad a chéile:
  • cabhraíonn feabhsuithe oideachas le hinfhostaitheacht is laghdaíonn siad daibhreas
  • breis T&F /nuála sa gheilleagar, i dteannta le hacmhainní níos éifeachtaí, méadaíonn siad ár gcumas iomaíochta agus cruthaíonn poist
  • infheistiú i dteicneolaíochtaí níos glaine, troideann sé le hathrú na haeráide is cruthaíonn deiseanna gnó/fostaíochta nua.

Barr