AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Euroopa 2020. aasta eesmärgid

ELi viis eesmärki 2020. aastaks

 1. 1. Tööhõive
  • 20–64-aatastest elanikest töötab 75%
 2. 2. Teadus- ja arendustegevus 
  • Teadus- ja arendustegevusse tuleb investeerida 3% ELi SKPst
 3. 3. Kliimamuutused ja energeetika jätkusuutlikkus
  • kasvuhoonegaaside heited 20% (või soodsate tingimuste korral isegi 30%) väiksemad, kui 1990. aastal
  • 20% energiast saadakse taastuvatest energiaallikatest
  • 20% suurem energiatõhusus
 4. 4. Haridus
  • Haridussüsteemist varakult lahkunud noorte osakaalu vähendamine nii, et see oleks alla 10%
  • Vähemalt 40% 30–34-aastastest omandab kolmanda tasandi hariduse
 5. 5. Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega
  • Vähemalt 20 miljoni võrra vähem inimesi, kes elavad vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses või keda need ohud ähvardavad

Klõpsake siin English, et tutvuda kõigi Euroopa 2020. aasta strateegia näitajatega Eurostati veebisaidil

Üles

 

Eesmärkide kirjeldus

 • Anda üldine ülevaade, millises olukorras peaks ELi 2020. aastal peamiste parameetrite osas olema.
 • Kõnealustest eesmärkidest tuletatakse riiklikud eesmärgid pdf - 24 KB [24 KB] English (en) , et iga liikmesriik saaks jälgida oma edusamme nende eesmärkide saavutamise suunas.
 • Eesmärgid ei tähenda kohustuste jagamist – need on ühised eesmärgid, mille saavutamiseks tuleb samaaegselt võtta meetmeid nii riiklikul, kui ka ELi tasandil.
 • Eesmärgid on omavahel seotud ja tugevdavad üksteist vastastikku:
  • haridusalased edusammud aitavad kaasa tööhõive olukorra parandamisele ja vähendavad vaesust;
  • rohkem teadus- ja arendustegevust / innovatsiooni majanduses koos tõhusamate ressurssidega muudab meid konkurentsivõimelisemaks ja aitab luua uusi töökohti;
  • investeerimine puhtamasse tehnoloogiasse aitab võidelda kliimamuutuste vastu, luues samal ajal uusi ettevõtlus- ja töövõimalusi.

Üles