AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Europa 2020-mål

De fem mål for EU i 2020

 1. 1. Beskæftigelse
  • 75 % af de 20-64-årige i beskæftigelse
 2. 2. F&U
  • 3 % af EU's BNP skal investeres i F&U 
 3. 3. Klimaforandringer og energibæredygtighed
  • drivhusgasemissionerne skal være 20 % (eller hele 30 %, hvis betingelserne er opfyldt) lavere end i 1990
  • 20 % vedvarende energikilder
  • 20 % stigning i energieffektiviteten
 4. 4. Uddannelse
  • Antallet af unge, der forlader skolen før tiden, skal ned under 10 %
  • mindst 40 % af de 30-34–årige skal have en videregående uddannelse
 5. 5. Bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse
  • mindst 20 millioner færre mennesker skal være eller risikere at blive fattige eller socialt udstødte.

Du kan finde alle Europa 2020-indikatorerne her English (Eurostats websted)

Sidens top

 

Kendetegn ved målene

 • De giver et overblik over, hvad EU skal nå på en række nøgleområder inden 2020.
 • De omsættes til nationale mål pdf - 24 KB [24 KB] English (en) , så de enkelte EU-lande kan se, hvor meget de har nærmet sig målene.
 • De indebærer ikke fordeling af byrderne – målene er fælles og skal nås gennem et samspil mellem nationale initiativer og EU-aktion.
 • De er indbyrdes forbundne og styrker hinanden:
  • uddannelsesmæssige forbedringer øger beskæftigelsesegnetheden og mindsker fattigdom
  • mere F&U/innovation i økonomien kombineret med mere effektive ressourcer gør os mere konkurrencedygtige og skaber job
  • investering i renere teknologi bekæmper klimaforandringerne og skaber samtidig nye forretnings-/jobmuligheder.

Sidens top