AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Cíle strategie Evropa 2020

Pět cílů Evropské unie pro rok 2020

 1. 1. Zaměstnanost
  • Zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let
 2. 2. Výzkum a vývoj  
  • Investovat do výzkumu a vývoje 3 % HDP Evropské unie
 3. 3. Změna klimatu a udržitelné zdroje energie
  • Snížit emise skleníkových plynů o 20 % (nebo dokonce o 30 %, pokud k tomu budou vytvořeny podmínky) ve srovnání se stavem v roce 1990
  • Zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 %
  • Zvýšit energetickou účinnost o 20 %
 4. 4. Vzdělávání
  • Snížit míru nedokončení studia pod 10 %
  • Dosáhnout ve věkové kategorii od 30 do 34 let alespoň 40% podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva
 5. 5. Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení
  • Snížit alespoň o 20 milionů počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním vyloučení nebo jsou na pokraji chudoby a hrozí jim sociální vyloučení

Kliknutím English zobrazíte všechny ukazatele plnění strategie Evropa 2020 na stránkách Eurostatu

Začátek stránky

 

Tyto cíle:

 • dávají celkový obrázek toho, co by měla Evropská unie v hlavních parametrech do roku 2020 splňovat
 • jsou převáděny do podoby vnitrostátních cílů pdf - 24 KB [24 KB] English (en) , aby každý členský stát mohl kontrolovat, jak na tom v plnění cílů je v porovnání s ostatními
 • nevyžadují rozdělení nákladů – jedná se o společné cíle, kterých lze dosáhnout optimální kombinací opatření ze strany členských států i Evropské unie.
 • jsou propojené a vzájemně se podporují:
  • zlepšení výsledků ve vzdělávání pomáhá zvyšovat zaměstnanost a snižovat chudobu
  • větší podíl výzkumu, vývoje a inovací v hospodářství spolu s rozumnějším využíváním zdrojů přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti a vytváření nových pracovních míst
  • investice do ekologických technologií pomáhá zmírňovat klimatické změny a vytvářet nové obchodní příležitosti a nová pracovní místa

Začátek stránky