AA+A++Versiune pentru tipărireHarta site-uluiRSSRSS

Creştere durabilă – Pentru o economie mai competitivă, mai ecologică şi mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor

Fire de iarbă crescând pe tastatura unui calculator © iStockphoto

Pentru a asigura o creştere economică durabilă, trebuie:

 • să dezvoltăm o economie mai competitivă, cu emisii scăzute de CO2, care să utilizeze resursele în mod eficient şi durabil
 • să protejăm mediul, să reducem emisiile de gaze cu efect de seră şi să stopăm pierderea biodiversităţii
 • să profităm de poziţia Europei ca lider în dezvoltarea de noi tehnologii şi metode de producţie ecologice
 • să introducem reţele electrice inteligente şi eficiente
 • să valorificăm reţelele europene pentru a le acorda întreprinderilor (în special micilor producători) un avantaj competitiv suplimentar
 • să îmbunătăţim mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri
 • să-i ajutăm pe consumatori să aleagă produse şi servicii, în cunoştinţă de cauză.

Obiectivele UE pentru o creştere durabilă:

 1. 1. reducerea cu 20%, până în 2020, a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelul din 1990 - UE este dispusă să reducă emisiile chiar şi cu 30%, cu condiţia ca şi alte ţări dezvoltate să îşi asume angajamente similare şi ca ţările în curs de dezvoltare să contribuie, în măsura posibilităţilor, în cadrul unui acord global.
 2. 2. creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%
 3. 3. creşterea cu până la 20% a eficienţei energetice.

> Obiectivele la nivel european

Începutul paginii

Cum intenţionează UE să stimuleze creşterea durabilă?

Cu ajutorul a 2 iniţiative majore:

 1. 1. O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor English

  Pentru a trece la o economie care utilizează resursele în mod eficient şi emite mai puţin CO2, trebuie să reducem dependenţa creşterii economice de resurse şi energie, în special prin:
  • reducerea emisiilor de CO2
  • îmbunătăţirea securităţii energetice
  • reducerea cantităţii de resurse utilizate
 2. 2. O politică industrială adaptată erei globalizăriiEnglish

  UE are nevoie de o politică industrială care să sprijine întreprinderile, în special pe cele mici, în eforturile lor de adaptare la globalizare, de depăşire a crizei economice şi de trecere la o economie cu emisii scăzute de CO2:
  • sprijinind spiritul antreprenorial, pentru ca întreprinderile europene să devină mai performante şi mai competitive
  • acoperind toate elementele lanţului valoric din ce în ce mai globalizat, de la accesul la materii prime la serviciile post-vânzare.
  O astfel de politică poate fi elaborată doar în strânsă cooperare cu întreprinderile, sindicatele, mediul academic, ONG-urile şi organizaţiile de consumatori.

  > Iniţiativele majore ale Strategiei Europa 2020

Începutul paginii

De ce avem nevoie de o creştere durabilă?

Dependenţa excesivă de combustibilii fosili

Faptul că depindem atât de mult de petrol, gaz şi cărbune:

 • expune consumatorii şi întreprinderile la fluctuaţiile de preţ
 • ne ameninţă securitatea economică
 • contribuie la schimbările climatice.

Disponibiltatea resurselor naturale

Concurenţa pentru resursele naturale se va intensifica la nivel global şi va exercita presiuni asupra mediului. Politica de dezvoltare durabilă a UE poate contribui la diminuarea acestor presiuni.

Schimbările climatice

 • Pentru a atinge obiectivele de combatere a schimbărilor climatice, trebuie să accelerăm ritmul de reducere a emisiilor şi să exploatăm noile tehnologii (instalaţii eoliene şi solare, captarea şi stocarea carbonului etc.).
 • De asemenea, trebuie să consolidăm capacitatea de rezistenţă a economiilor în faţa riscurilor climatice, precum şi capacitatea de prevenire a dezastrelor şi de reacţie la acestea.

Competitivitatea

 • UE trebuie să-şi amelioreze productivitatea şi competitivitatea şi să-şi menţină poziţia de vârf în domeniul tehnologiilor ecologice, mai ales în raport cu concurenţa sporită din China şi America de Nord.
 • Atingerea obiectivelor europene în domeniul energiei ne-ar permite economisirea, până în 2020, a 60 de miliarde de euro la importurile de petrol şi gaz. Pe lângă avantajul economic, acest fapt ne-ar permite să îmbunătăţim securitatea energetică.
 • Un nivel sporit de integrare a pieţei europene a energiei ar putea contribui la o creştere a PIB-ului UE cu 0,6% până la 0,8%.
 • Dacă UE şi-ar mări ponderea surselor regenerabile la 20%, ar putea fi create 600 000 de noi locuri de muncă - şi alte 400 000 dacă este atins obiectivul de 20% privind eficienţa energetică.
 • Este necesar să ne asigurăm că măsurile care vizează reducerea emisiilor ţin cont de maximizarea beneficiilor şi de minimizarea costurilor, inclusiv prin utilizarea de soluţii tehnice inovatoare.

Începutul paginii