AA+A++Spausdinti skirta versijaSvetainės struktūraRSSRSS

Tvarus augimas siekiant tausiau išteklius naudojančios, ekologiškesnės ir konkurencingesnės ekonomikos

Žolės daigai kompiuterio klaviatūroje © iStockphoto

Tvarus ekonomikos augimas – tai:

 • konkurencingesnės, mažai anglies dvideginio į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos, veiksmingai ir tausiai naudojančios išteklius, kūrimas;
 • aplinkos apsauga, teršalų išmetimo mažinimas ir biologinės įvairovės išsaugojimas;
 • naudojimasis Europos pirmavimu plėtojant naujas ekologiškas technologijas ir gamybos metodus;
 • veiksmingų pažangiųjų elektros tinklų diegimas;
 • ES masto tinklų naudojimas, siekiant suteikti mūsų įmonėms (ypač mažoms gamybos įmonėms) papildomą konkurencinį pranašumą;
 • verslo aplinkos gerinimas, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms;
 • pagalba vartotojams rinktis prekes, remiantis išsamia ir patikima informacija.

Keli ES tvaraus ekonomikos augimo tikslai:

 1. 1. Iki 2020 m. 20% sumažinti išmetamą šiltnamio dujų kiekį, palyginti su 1990 m. lygiu. ES pasirengusi padaryti daugiau ir sumažinti šį kiekį 30 %, jeigu pagal plataus masto pasaulinį susitarimą kitos išsivysčiusios šalys prisiimtų panašius įsipareigojimus, o besivystančios šalys prisidėtų pagal savo galimybes.
 2. 2. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį padidinti iki 20% visos suvartojamos energijos.
 3. 3. Siekti 20 % efektyvesnio energijos vartojimo.

> Visi ES lygmens tikslai

Į puslapio pradžią

Kaip ES skatins tvarų ekonomikos augimą?

Tam skirtos dvi pavyzdinės iniciatyvos:

 1. 1. Tausiai išteklius naudojanti Europa English

  Siekiant remti perėjimą prie tausiai išteklius naudojančios ir mažai anglies dvideginio į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos, mūsų ekonomikos augimas turi būti atskirtas nuo išteklių ir energijos naudojimo:
  • mažinant CO2 išmetimą;
  • skatinant patikimesnį energijos tiekimą;
  • mūsų naudojimo ir vartojimo produktams ir paslaugoms reikalingus išteklius naudojant taupiau.
 2. 2. Globalizacijos erai pritaikyta pramonės politikaEnglish

  ES reikia pramonės politikos, kuria įmonėms, ypač mažosioms, būtų padedama prisitaikyti prie globalizacijos, išgyventi ekonomikos krizę ir pereiti prie mažai anglies dvideginio į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos:
  • remiant verslumą, kad Europos įmonės būtų ekonomiškai tvirtesnės ir konkurencingesnės;
  • atsižvelgiant į visus vertės grandinės, kuri vis dažniau yra tarptautinė, aspektus: nuo galimybių gauti žaliavų iki paslaugų, teikiamų po pardavimo.
  Šią politiką galima parengti tik artimai bendradarbiaujant su įmonėmis, profesinėmis sąjungomis, akademinės bendruomenės atstovais, nevyriausybinėmis ir vartotojų organizacijomis.

  > Visos strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos

Į puslapio pradžią

Kodėl Europai reikia tvaraus ekonomikos augimo?

Per didelė priklausomybė nuo iškastinio kuro

Dėl mūsų priklausomybės nuo naftos, dujų ir anglies:

 • vartotojai ir įmonės rizikuoja nukentėti nuo žalingų ir brangiai atsieinančių kainų šuolių;
 • kyla grėsmė mūsų ekonomikos saugumui;
 • spartėja klimato kaita.

Gamtos ištekliai

Pasaulinė konkurencija dėl gamtos išteklių didės, dėl to didės ir poveikis aplinkai. ES gali padėti sumažinti šiuos žalingus padarinius, laikydamasi tvaraus vystymosi politikos.

Klimato kaita

 • Tam, kad pasiektume užsibrėžtų tikslų klimato kaitos srityje, turime greičiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir naudotis naujomis technologijomis – vėjo, saulės energijos, anglies dioksido surinkimo ir anglies sekvestravimo.
 • Turime siekti, kad mūsų šalių ekonomika būtų atsparesnė klimato kaitos keliamiems pavojams, ir stiprinti stichinių nelaimių prevencijos bei reagavimo į jas pajėgumus.

Konkurencingumas

 • ES turi padidinti savo produktyvumą ir konkurencingumą. Jai reikia išsaugoti anksti išsikovotas pirmaujančias ekologiškų technologijų srities pozicijas, ypač turint omenyje didėjančią Kinijos ir Šiaurės Amerikos konkurenciją.
 • Pasiekusi užsibrėžtus energetikos tikslus iki 2020 m. dėl mažesnio naftos ir dujų importo Europa galėtų sutaupyti 60 mlrd. eurų – tai labai svarbu siekiant patikimesnio energijos tiekimo ir dėl ekonominių sumetimų.
 • Dėl tolesnės Europos energetikos rinkos integracijos BVP gali padidėti 0,6 % – 0,8 %.
 • Užtikrinant, kad Europa 20 % energijos poreikių tenkintų naudodama atsinaujinančius energijos šaltinius, ES galima būtų sukurti per 600 000 darbo vietų, O dar 400 000 darbo vietų būtų sukurta, jei pasiektume 20 % efektyvesnio energijos naudojimo tikslą.
 • Teršalų išmetimo mažinimo įsipareigojimus reikėtų vykdyti taip, kad nauda būtų kuo didesnė, o sąnaudos – kuo mažesnės. To reikia siekti skleidžiant naujoviškų technologijų taikymą ir kitomis priemonėmis.

Į puslapio pradžią