AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Bæredygtig vækst - for en mere ressourceeffektiv, grønnere og mere konkurrencedygtig økonomi

Græsspirer, der vokser ud af et computertastatur © iStockphoto

Bæredygtig vækst vil sige:

 • at skabe en mere konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi, der udnytter ressourcerne effektivt og bæredygtigt
 • at beskytte miljøet, nedbringe emissioner og forebygge tab af biodiversitet
 • at drage fordel af Europas førerposition med hensyn til at udvikle nye grønne teknologier og produktionsmetoder
 • at oprette effektive intelligente elforsyningsnet
 • at harmonisere de EU-dækkende net så vores virksomheder (særlig små produktionsvirksomheder) får en yderligere konkurrencefordel
 • forbedre erhvervsklimaet, særlig for smv'er
 • at hjælpe forbrugerne med at træffe velovervejede valg.

EU's mål for bæredygtig vækst går bl.a. ud på at:

 1. 1. reducere drivhusgasemissioner med 20 % inden 2020 sammenlignet med niveauet i 1990. EU er parat til at gå endnu længere og reducere med 30 %, hvis andre udviklede lande forpligter sig tilsvarende, og hvis udviklingslandene yder bidrag i overensstemmelse med deres evne som en del af en global og samlet aftale
 2. 2. øge de vedvarende energikilders andel af vores endelige energiforbrug til 20 %
 3. 3. arbejde på at øge energieffektiviteten med 20 %.

> Alle mål på EU-plan

Sidens top

Hvordan vil EU skabe bæredygtig vækst?

Ved hjælp af 2 flagskibsinitiativer:

 1. 1. Et ressourceeffektivt Europa English

  For at støtte overgangen til en ressourceeffektiv lavemissionsøkonomi skal vores økonomiske vækst adskilles fra ressource- og energiforbruget ved at:
  • nedbringe CO2-emissioner
  • sikre større energisikkerhed
  • nedbringe ressourceintensiteten i vores forbrug.
 2. 2. En industripolitik for en globaliseret verdenEnglish

  EU har brug for en industripolitik, der støtter virksomhederne – særligt de små – i deres reaktion på globaliseringen, den økonomiske krise og overgangen til en lavemissionsøkonomi ved at:
  • støtte iværksættervirksomhed – for at gøre det europæiske erhvervsliv stærkere og mere konkurrencedygtigt
  • omfatte alle led i den stadig mere internationale værdikæde – fra adgang til råmaterialer til eftersalgsservice.
  Denne politik kan kun udarbejdes i tæt samarbejde med virksomheder, fagforeninger, akademikere og forbrugerorganisationer.

  > Alle flagskibsinitiativer under Europa 2020

Sidens top

Hvorfor har EU brug for bæredygtig vækst?

For stor afhængighed af fossile brændstoffer

Vores afhængighed af olie, gas og kul:

 • gør forbrugerne og virksomhederne sårbare over for skadelige og dyre prischok
 • truer vores økonomiske sikkerhed
 • bidrager til klimaforandringer.

Naturressourcer

Den globale konkurrence om naturressourcer vil øges og lægge pres på miljøet. EU kan hjælpe med at mindske dette pres gennem sin politik for bæredygtig udvikling.

Klimaforandringer

 • For at nå vores klimamål skal vi reducere emissionerne hurtigere og udnytte nye teknologier, såsom vind- og solenergi og CO2-opsamling og -lagring.
 • Vi skal styrke vores økonomiers evne til at modstå klimaforandringer og vores kapacitet inden for katastrofeforebyggelse og katastrofeberedskab.

Konkurrenceevne

 • EU skal forbedre sin produktivitet og konkurrenceevne. Det skal bevare sin tidlige førerposition med hensyn til grønne løsninger, især over for den stigende konkurrence fra Kina og Nordamerika.
 • En opfyldelse af vores energimål kan reducere Europas regning for olie og gas med 60 milliarder euro i 2020 – hvilket er afgørende af både energisikkerhedsmæssige og økonomiske årsager.
 • En yderligere integration af det europæiske energimarked kan hæve BNP med 0,6-0,8 %.
 • En opfyldelse af målet om at dække 20 % af Europas energibehov med vedvarende energikilder kan skabe over 600 000 arbejdspladser i EU – og yderligere 400 000, hvis vi når 20 %-målet for energieffektivitet.
 • Vores mål for nedbringelse af emissioner bør opfyldes på en måde, der maksimerer fordelene og minimerer omkostningerne – herunder gennem en udbredelse af innovative teknologiske løsninger.

Sidens top