AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Pametna rast

Nasmejano dekle pred tablo z risbo diplome in diplomantske kape © iStockphoto

Pametna rast naj bi povečala uspešnost EU na naslednjih področjih:

 • izobraževanje (spodbujanje k učenju, študiju in izpopolnjevanju);
 • raziskave/inovacije (ustvarjanje novih proizvodov/storitev za gospodarsko rast in delovna mesta ter reševanje socialnih vprašanj);
 • digitalna družba (uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije).

 

Cilji EU za pametno rast:

 1. 1. skupne javne in zasebne naložbe v višini 3 % BDP Evropske unije in boljši pogoji za raziskave in inovacije;
 2. 2. do leta 2020 75-odstotna stopnja zaposlenosti žensk in moških v starosti od 20 do 64 let, in sicer z večjim zaposlovanjem žensk, mladih, starejših in nekvalificiranih delavcev ter zakonitih priseljencev;
 3. 3. uspešnejše izobraževanje:
  – manj kot 10% mladih, ki opustijo šolanje,
  – vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo (ali enakovredno izobrazbo).

> Cilji EU

Na vrh

Kako bo EU spodbudila pametno rast?

S tremi vodilnimi pobudami:

 1. 1. Evropski program za digitalne tehnologije English

  Oblikovanje enotnega digitalnega trga, ki bo temeljil na hitrih in ultrahitrih internetnih povezavah ter interoperabilnih aplikacijah:
  • do leta 2013: splošen dostop do širokopasovnih internetnih povezav,
  • do leta 2020: dostop do veliko hitrejših internetnih povezav (30 Mbit/s ali hitrejše),
  • do leta 2020: polovica ali več evropskih gospodinjstev bo imela internetne povezave s hitrostjo nad 100 Mbit/s.
 2. 2. Unija inovacij English
  • težišče raziskav in razvoja ter politike inovacij ponovno na pomembnih izzivih za našo družbo: podnebnih spremembah, učinkoviti rabi energije in virov, zdravstvenem varstvu ter demografskih spremembah,
  • utrditi je treba vse člene inovacijske verige, od teoretičnih raziskav do trženja inovacij.
 3. 3. Mladi in mobilnost DeutschEnglishfrançais
  • pomoč študentom in pripravnikom pri študiju v tujini,
  • boljša priprava mladih na trg dela,
  • večja uspešnost in privlačnost evropskih univerz v mednarodnem okolju,
  • izboljšava vseh ravni izobraževanja in usposabljanja (akademska odličnost, enake možnosti).

> Vodilne pobude strategije

Na vrh

Čemu pametna rast?

Evropa ima v primerjavi s svojimi partnerji nižjo rast predvsem zaradi razlike v produktivnosti, ki je posledica:

 • nižjih naložb v raziskave in ravoj ter inovacije,
 • pomanjkljive rabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij,
 • težjega dostopa do inovacij pri nekaterih segmentih družbe.

Na primer:

 • evropska podjetja imajo samo 25-odstoten delež na svetovnem trgu informacijskih in komunikacijskih tehnologij, vrednem 2 trilijona EUR;
 • počasno uvajanje visokohitrostnih internetnih povezav slabo vpliva na zmogljivost Evrope za inovacije, razširjanje znanja in distribucijo blaga in storitev ter vodi v izolacijo podeželja.

Izobraževanje in usposabljanje

 • Približno 25 % evropskih šolarjev slabo bere.
 • Vse preveč mladih prezgodaj opusti šolanje ali usposabljanje.
 • Več je mladih s srednješolsko izobrazbo, vendar njihova usposobljenost pogosto ne ustreza potrebam na trgu dela.
 • Manj kot tretjina Evropejcev v starosti od 25 do 34 let ima univerzitetno izobrazbo (40 % v ZDA, več kot 50 % na Japonskem).
 • Evropske univerze so slabo uvrščene na svetovni lestvici – samo dve sta med prvimi dvajsetimi na svetu (šanghajski indeks (ARWU) English.

Staranje prebivalstva

 • Evropejci živijo dlje in imajo manj otrok, zato manjši delež aktivnega prebivalstva podpira večje število upokojencev in financira sistem socialne varnosti.
 • Število oseb, starejših od 60 let, se povečuje dvakrat hitreje kot pred letom 2007, in sicer vsako leto za okoli dva milijona v primerjavi z enim milijonom prej.
 • V gospodarstvu, ki temelji na znanju, bodo lahko ljudje delali dlje in obremenitev aktivnega prebivalstva se bo zmanjšala.

Na vrh