AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Slimme groei

Lachend meisje voor een schoolbord met tekening van diploma en doctorsbaret © iStockphoto

Met slimme groei kan de EU beter presteren op het gebied van

 • onderwijs: leren, studeren, bij de tijd blijven
 • onderzoek en innovatie: nieuwe producten en diensten creëren groei, banen en sociale vooruitgang
 • de digitale samenleving: informatie- en communicatietechnologieën

 

De belangrijkste EU-doelstellingen voor slimme groei zijn

 1. 1. minimaal 3% van het Europese bbp investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie, met privé- of overheidsgeld
 2. 2. de arbeidsparticipatie voor vrouwen en mannen in de leeftijdsgroep 20-64 jaar moet in 2020 75% zijn: meer vrouwen, jongeren, ouderen, laaggeschoolden en migranten aan het werk
 3. 3. betere onderwijsprestaties:
  – het aantal voortijdige schoolverlaters onder de 10% brengen
  – tenminste 40% van de Europeanen in de leeftijdsgroep 30-34 jaar moet een hogeronderwijsdiploma hebben

> Alle EU-Doelstellingen

Naar boven

Hoe denkt de EU deze slimme groei tot stand brengen?

Door middel van drie kerninitiatieven:

 1. 1. De Digitale Agenda voor Europa English

  Er komt een digitale interne markt gebaseerd op snel/ultrasnel internet en interoperabele toepassingen:
  • in 2013 breedband voor iedereen
  • in 2020 veel sneller internet voor iedereen (30 Mbps of meer)
  • in 2020 een internetverbinding van meer dan 100 Mbps voor minstens 50% van de Europese gezinnen
 2. 2. Innovatie-Unie English
  • Het onderzoek- en innovatiebeleid moet meer de nadruk leggen op de grote maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, besparen van energie en grondstoffen, volksgezondheid en demografische verandering
  • Elke schakel in de innovatieketen, van fundamenteel onderzoek tot het op de markt brengen van producten, moet worden versterkt.
 3. 3. Jeugd in beweging DeutschEnglishfrançais
  • jongeren helpen met een studie of stage in het buitenland
  • jongeren de juiste bagage meegeven voor de arbeidsmarkt
  • de prestaties en internationale aantrekkingskracht van de Europese universiteiten vergroten
  • onderwijs en scholing op alle niveaus verbeteren (academisch topniveau, gelijke kansen)

> Alle kerninitiatieven van Europa 2020

Naar boven

Waarom heeft Europa slimme groei nodig?

De lagere groei in Europa in vergelijking met onze belangrijkste concurrenten komt vooral door de lagere productiviteit als gevolg van

 • minder investeringen in onderzoek en innovatie
 • onvoldoende gebruik van informatie- en communicatietechnologieën
 • weinig innovatie in sommige delen van de maatschappij

Bijvoorbeeld:

 • Slechts een kwart van de wereldwijde markt voor informatie- en communicatietechnologie, die goed is voor 2 biljoen euro, is in handen van Europese bedrijven.
 • De trage invoering van breedbandinternet belemmert de Europese innovatiecapaciteit, de verspreiding van informatie en de distributie van goederen en diensten, en versterkt het isolement van het platteland.

Onderwijs en opleiding

 • 25% van de Europese scholieren kan niet goed lezen.
 • Teveel jongeren beëindigen hun opleiding zonder een diploma te behalen.
 • Het percentage met een middelbareschooldiploma ligt hoger, maar het diploma beantwoordt vaak niet aan de vraag van het bedrijfsleven
 • Minder dan een derde van de Europeanen in de leeftijdsgroep 25-34 jaar heeft een universiteitsdiploma, tegenover 40% in de VS en meer dan 50% in Japan
 • Europese universiteiten staan laag op de wereldranglijsten: slechts twee in de top 20 (zie Shanghai index van ARWU English)

Vergrijzing

 • Europeanen worden ouder en krijgen minder kinderen, zodat minder werkenden de pensioenen en sociale zekerheid van steeds meer niet-actieven moeten betalen.
 • Het aantal personen boven de 60 stijgt nu twee keer zo snel als voor 2007: elk jaar met twee miljoen in plaats van met een miljoen.
 • De kenniseconomie biedt meer kansen, zodat mensen langer blijven werken en stress wordt voorkomen.

Naar boven