AA+A++Spausdinti skirta versijaSvetainės struktūraRSSRSS

Pažangus ekonomikos augimas

Besišypsanti mergaitė priešais lentą, kurioje kreida nupieštas diplomas ir absolvento kepuraitė © iStockphoto

Pažangiu ekonomikos augimu siekiama gerinti ES veiklos rezultatus šiose srityse:

 • švietimo (skatinant žmones mokytis, studijuoti ir tobulinti savo įgūdžius bei įgyti naujų);
 • mokslinių tyrimų ir inovacijų (kuriant naujus produktus ir paslaugas, dėl kurių skatinamas ekonomikos augimas ir kuriamos darbo vietos, ir kurie padeda spręsti socialines problemas);
 • skaitmeninės visuomenės (naudojant informacines ir ryšių technologijas).

 

Keli ES pažangaus augimo tikslai:

 1. 1. Kad visos viešojo ir privačiojo sektorių investicijos pasiektų 3 % ES BVP ir kad būtų sudarytos geresnės mokslinių tyrimų ir plėtros bei inovacijų sąlygos.
 2. 2. Kad iki 2020 m. 20–64 m. moterų ir vyrų užimtumo lygis būtų 75 %. Tai turėtų būti pasiekta įdarbinant daugiau žmonių, ypač moterų, jaunimo, senesnių, mažiau įgūdžių turinčių žmonių ir teisėtų migrantų.
 3. 3. Geresni švietimo sistemos rezultatai, visų pirma:
  – pasiekti, kad mokyklos nebaigiančių moksleivių dalis būtų maženė nei 10%;
  – bent 40 % 30–34 metų gyventojų turėtų universtitetinį (arba jam lygiavertį) išsilavinimą.

> Visi ES lygmens tikslai

Į puslapio pradžią

Kaip ES skatins pažangų ekonomikos augimą?

Tam skirtos trys pavyzdinės iniciatyvos:

 1. 1. Europos skaitmeninė darbotvarkė English

  Sukurti bendrą skaitmeninę rinką, grindžiamą sparčiu ir itin sparčiu interneto ryšiu bei sąveikiomis taikomosiomis programomis:
  • iki 2013 m.: plačiajuostis interneto ryšys visiems;
  • iki 2020 m.: galimybė visiems naudotis daug spartesniu interneto ryšiu (30 Mbps ar daugiau);
  • iki 2020 m.: 50 % ar daugiau Europos namų ūkių, turinčių spartesnį nei 100 Mbps interneto ryšį.
 2. 2. Inovacijų sąjunga English
  • MTTP ir inovacijų politikos dėmesį nukreipti į mūsų visuomenei svarbius uždavinius: klimato kaitą, energetiką, tausų išteklių naudojimą, sveikatą, demografinius pokyčius ir kt.;
  • sustiprinti kiekvieną inovacijų grandinės grandį – nuo fundamentinių mokslinių tyrimų iki komercinimo.
 3. 3. Judus jaunimas DeutschEnglishfrançais
  • Padėti studentams ir stažuotojams išvykti studijuoti į užsienį;
  • geriau parengti jaunimą darbo rinkai;
  • pagerinti studijų Europos universitetuose kokybę ir jų patrauklumą;
  • pagerinti visų lygių švietimą ir mokymą (akademinė kompetencija, lygios galimybės).

> Visos strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos

Į puslapio pradžią

Kodėl Europai reikia pažangaus augimo?

Europos ekonomika auga lėčiau nei pagrindinių konkurentų iš esmės dėl mažesnio produktyvumo. Jo iš dalies nepakanka dėl:

 • mažesnių investicijų į MTTP ir inovacijas;
 • nepakankamo informacinių ir ryšių technologijų naudojimo;
 • sudėtingų naudojimosi naujovėmis galimybių kai kuriose visuomenės dalyse.

Pavyzdžiui:

 • Europos įmonės šiuo metu užima vos ketvirtį 2 trln. eurų pasaulinės informacinių ir ryšių technologijų rinkos.
 • Dėl lėto sparčiojo interneto ryšio diegimo nukenčia Europos galimybės diegti naujoves, skleisti žinias, platinti prekes ir paslaugas, kaimo vietovės lieka izoliuotos.

Švietimas ir mokymas

 • Apie 25% Europos moksleivių nesugeba gerai skaityti.
 • Per daug jaunuolių meta mokslus neįgiję kvalifikacijos.
 • Vidutinio lygio kvalifikaciją įgyjančių jaunuolių dalis didesnė, bet ši kvalifikacija dažnai neatitinka darbo rinkos poreikių.
 • Nė trečdalis 25–34 metų amžiaus europiečių neturi universitetinio išsilavinimo (JAV – 40 % , Japonijoje – daugiau kaip 50 %).
 • Europos universitetai užima ne itin geras vietas pasaulinėje vertinimo skalėje – tik 2 patenka į pasaulio geriausiųjų 20-uką (žr. Šanchajaus rodyklę (ARWU) English).

Senėjantys gyventojai

 • Kadangi europiečiai gyvena ilgiau ir turi mažiau vaikų, mažiau dirbančių gyventojų turi išlaikyti daugiau pensininkų ir finansuoti visą likusią gerovės sistemos dalį.
 • Vyresnių negu 60 m. gyventojų daugėja dvigubai sparčiau negu iki 2007 m.: jų gretos kasmet pasipildo beveik 2 mln., palyginti su vienu milijonu iki 2007 m.
 • Geresnės ekonomikos žinios ir daugiau galimybių padės žmonėms dirbti ilgiau ir sumažinti šios problemos mastą.

Į puslapio pradžią