AA+A++Tulostettava versioSivustokarttaRSSRSS

Älykäs kasvu

Hymyilevä tyttö ja liitutaulu, johon on piirretty päättötodistus ja valmistumislakki © iStockphoto

Älykäs kasvu tarkoittaa sitä, että EU:ssa

 • parannetaan koulutustasoa – kannustetaan ihmisiä opiskelemaan ja jatkokouluttautumaan
 • lisätään tutkimusta ja innovointia – kehitetään uusia tuotteita ja palveluja, jotka luovat kasvua ja työpaikkoja sekä auttavat vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin
 • kehitetään digitaaliyhteiskuntaa – käytetään tehokkaammin tieto- ja viestintätekniikkaa

 

Älykästä kasvua koskevat EU:n tavoitteet:

 1. 1. Tutkimus- ja kehitystoiminnan ja innovoinnin edellytyksiä parannetaan ja alan julkisten ja yksityisten investointien yhteenlaskettu osuus nostetaan 3 prosenttiin suhteessa BKT:hen
 2. 2. 20–64-vuotiaiden naisten ja miesten työllisyysaste nostetaan 75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä lisäämällä erityisesti naisten, nuorten, iäkkäiden työntekijöiden, matalan taitotason työntekijöiden ja laillisten maahanmuuttajien työllisyyttä
 3. 3. Koulutustasoa parannetaan erityisesti
  – laskemalla koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus alle 10 prosenttiin
  – nostamalla korkea-asteen tai vastaavan tason tutkinnon suorittaneiden 30–34-vuotiaiden osuus vähintään 40 prosenttiin.

> EU-tavoitteet

Sivun alkuun

Miten EU edistää älykästä kasvua

EU edistää älykästä kasvua kolmella lippulaivahankkeella:

 1. 1. Euroopan digitaalistrategia English

  Luodaan digitaaliset sisämarkkinat, joilla käytetään nopeita tai ultranopeita internetyhteyksiä ja yhteentoimivia sovelluksia. Näillä verkkopalvelujen ja -sisältöjen markkinoilla on
  • vuoteen 2013 mennessä laajakaistayhteys kaikkien ulottuvilla
  • vuoteen 2020 mennessä selvästi nopeammat (30 Mb/s tai enemmän) internetyhteydet
  • vuoteen 2020 mennessä vähintään 50 prosentilla EU:n kotitalouksista internetyhteys, jossa tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mb/s.
 2. 2. Innovaatiounioni English
  • kohdistetaan t&k- ja innovaatiopolitiikka yhteiskuntamme haasteisiin, joita ovat ilmastonmuutos, energia- ja resurssitehokkuus, terveys sekä väestönmuutos
  • vahvistetaan innovaatioketjun jokaista lenkkiä perustutkimuksesta kaupallisiin sovelluksiin.
 3. 3. Nuoret liikkeellä DeutschEnglishfrançais
  • helpotetaan opiskelua ja harjoittelua ulkomailla
  • parannetaan nuorten työllistymismahdollisuuksia
  • parannetaan eurooppalaisten korkeakoulujen laatua ja kansainvälistä vetovoimaa
  • parannetaan koulutusjärjestelmiä kaikilla tasoilla (akateemisen huippuosaamisen edistäminen, yhtäläisten mahdollisuuksien takaaminen)

> Eurooppa 2020 -lippulaivahankkeet

Sivun alkuun

Miksi EU:ssa tarvitaan älykästä kasvua

EU:n talous kasvaa hitaammin kuin sen tärkeimpien kilpailijoiden, mikä johtuu pitkälti tuottavuuskuilun kasvamisesta. Syynä ovat olleet

 • vähäisemmät investoinnit tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovointiin
 • tieto- ja viestintäteknologian riittämätön käyttö
 • yhteiskunnan joidenkin osien heikot mahdollisuudet hyödyntää innovaatioita

Esimerkkejä:

 • Tieto- ja viestintäteknologian maailmanmarkkinoiden arvo on 2 000 miljardia euroa, mutta eurooppalaisten yritysten osuus niistä on vain neljännes.
 • Euroopassa on rakennettu nopeita internetyhteyksiä hitaasti, mikä vaikuttaa innovointikykyyn ja tiedonvälitykseen sekä tavaroiden ja palvelujen jakeluun verkossa. Näin muun muassa maaseutu jää eristyksiin.

Koulutus

 • Neljänneksellä EU:n koululaisista on heikko lukutaito
 • Liian monet nuoret keskeyttävät koulun suorittamatta tutkintoa
 • Keskivertokoulutustason saavuttaneiden määrä on suurempi, mutta heidän koulutuksensa ei useinkaan vastaa työmarkkinoiden tarpeita
 • Alle kolmanneksella 25–34-vuotiaista on korkeakoulututkinto (Yhdysvalloissa 40 prosentilla ja Japanissa yli 50 prosentilla)
 • Shanghain indeksin English mukaan ainoastaan kaksi eurooppalaista korkeakoulua on maailman 20 parhaimman korkeakoulun joukossa

Väestön ikääntyminen

 • Eurooppalaiset elävät pidempään, ja perheiden lapsiluku pienenee. Aiempaa pienemmän työssäkäyvien joukon on elätettävä aiempaa suurempaa eläkeläisten määrää ja rahoitettava myös muuta hyvinvointijärjestelmää.
 • Yli 60-vuotiaiden määrä kasvaa nyt kahdella miljoonalla joka vuosi eli kaksi kertaa nopeammin kuin ennen vuotta 2007, jolloin se kasvoi vuosittain yhdellä miljoonalla.
 • Tehokkaamman osaamistalouden tarjoamat uudet mahdollisuudet auttavat eurooppalaisia pidentämään työuraansa ja helpottavat näin hyvinvointijärjestelmään kohdistuvaa painetta.

Sivun alkuun