AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Intelligent vækst

Smilende pige foran tavle med tegning af eksamensbevis og -hue © iStockphoto

Intelligent vækst vil sige at forbedre EU's resultater inden for:

 • uddannelse (give folk incitament til at lære, studere og opdatere deres kvalifikationer)
 • forskning og innovation (udvikle nye produkter og tjenesteydelser, der skaber vækst og job og bidrager til at løse sociale udfordringer)
 • det digitale samfund (informations- og kommunikationsteknologi)

 

EU's mål for intelligent vækst går bl.a. ud på at:

 1. 1. øge de samlede offentlige og private investeringer til 3 % af EU's BNP og skabe bedre vilkår for F&U og innovation
 2. 2. sikre en beskæftigelsesfrekvens på 75 % for mænd og kvinder i alderen 20-64 år inden 2020 – ved at få flere i arbejde, især kvinder, unge, ældre og lavtuddannede samt lovlige indvandrere
 3. 3. opnå bedre resultater på uddannelsesområdet, navnlig ved at:
  – mindske antallet af elever, der forlader skolen for tidligt, til under 10 %
  – sikre, at mindst 40 % af de 30-34-årige har en videregående uddannelse (eller tilsvarende).

> Alle mål på EU-plan

Sidens top

Hvordan vil EU skabe intelligent vækst?

Ved hjælp af tre flagskibsinitiativer:

 1. 1. En digital dagsorden for Europa English

  Der skal skabes et digitalt indre marked baseret på hurtigt og ultrahurtigt internet og interoperable applikationer:
  • inden 2013: bredbåndsadgang for alle
  • inden 2020: adgang for alle til meget højere internethastigheder (30 Mbps eller mere)
  • inden 2020: adgang for mindst 50 % af europæiske husholdninger til internetforbindelser på over 100 Mbps.
 2. 2. Innovation i EU English
  • Forsknings- og innovationspolitikken skal fokusere på de største samfundsmæssige udfordringer som klimaforandringer, energi og ressourceeffektivitet, sundhed og demografiske ændringer.
  • Alle led i innovationskæden bør styrkes, fra "blue sky"-forskning til markedsføring.
 3. 3. Unge på vej DeutschEnglishfrançais
  • Studerende og praktikanter skal hjælpes til at læse/komme i praktik i udlandet.
  • De unge skal rustes bedre til jobmarkedet.
  • De europæiske universiteters resultater og internationale tiltrækningskraft skal styrkes.
  • Uddannelsen skal forbedres på alle niveauer (akademiske toppræstationer, lige muligheder).

> Alle flagskibsinitiativer under Europa 2020

Sidens top

Hvorfor har EU brug for intelligent vækst?

EU har lavere vækst end sine hovedkonkurrenter, og det beror til stor del på en produktivitetskløft, der bl.a. skyldes:

 • færre investeringer i F&U og innovation
 • utilstrækkelig brug af informations- og kommunikationsteknologi
 • manglende adgang til innovation i visse samfundssektorer.

Her er et par eksempler:

 • EU's virksomheder tegner sig kun for en fjerdedel af verdensmarkedet for informations- og kommunikationsteknologi, der har en værdi på 2 billioner euro.
 • Det går for langsomt med at indføre højhastighedsinternet, og det påvirker EU's evne til at innovere, sprede viden og distribuere varer og tjenester, hvilket isolerer landdistrikter.

Uddannelse

 • Ca. 25 % af alle skolebørn i EU har læsevanskeligheder.
 • Alt for mange unge forlader skolen uden eksamensbevis.
 • Antallet af unge, der tager en mellemlang uddannelse, er stigende, men deres kvalifikationer svarer ikke altid til markedets behov.
 • Knapt hver tredje i EU i alderen 25-34 har en universitetsuddannelse (40 % i USA og over 50 % i Japan).
 • Universiteterne i EU scorer lavt på den internationale rangstige – kun to ligger i top 20 (se ARWU-indekset English)

En aldrende befolkning

 • Vi lever længere i EU og får færre børn. Derfor skal færre erhvervsaktive forsørge flere pensionister og samtidig finansiere resten af velfærdssystemet.
 • Antallet af personer over 60 år stiger to gange hurtigere end før 2007 – med omkring to millioner hvert år sammenlignet med en million tidligere.
 • En bedre videnøkonomi med flere muligheder vil hjælpe folk med at arbejde længere og mindske presset på samfundet.

Sidens top