AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Prioriteringar

EU har arbetat hårt och beslutsamt för att ta sig ur krisen och skapa de rätta förutsättningarna för en mer konkurrenskraftig ekonomi med högre sysselsättning.

Europa 2020-strategin ska ge EU en tillväxt som är smart, genom effektivare investeringar i utbildning, forskning och innovation, hållbar, genom en övergång till en koldioxidsnål ekonomi och inkluderande, genom tydliga satsningar på nya jobb och fattigdomsminskning. Strategin är inriktad på fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, fattigdomsminskning samt klimat och energi.

För att samordna EU:s och medlemsländernas politik och för att se till att Europa 2020-strategin verkligen ger resultat har EU infört en tydlig och effektiv ekonomisk styrning.

Till början