AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

Prioritātes

Eiropas Savienība ir paveikusi lielu darbu, lai pēc iespējas ātrāk pārvarētu krīzi un radītu nosacījumus konkurētspējīgākai ekonomikai un lielākai nodarbinātībai.

Stratēģija “Eiropa 2020” ir izstrādāta tālab, lai veicinātu izaugsmi, kas ir gudra, pateicoties efektīvākām investīcijām izglītībā, pētniecībā un inovācijā, ilgtspējīga, pateicoties izlēmīgai virzībai uz mazoglekļa ekonomiku, un iekļaujoša, sevišķu uzmanību pievēršot darbvietu izveidei un nabadzības mazināšanai. Stratēģijas centrā ir pieci vērienīgi mērķi nodarbinātības, inovācijas, izglītības, nabadzības izskaušanas, klimata un enerģētikas jomā.

Lai stratēģija “Eiropa 2020” dotu gaidītos rezultātus, ir izveidota spēcīga un efektīva ekonomikas pārvaldības sistēma, kas paredzēta politikas pasākumu koordinēšanai ES un valstu līmenī.

Lapas sākums