AA+A++Spausdinti skirta versijaSvetainės struktūraRSSRSS

Prioritetai

Europos Sąjunga deda daug pastangų, kad galutinai įveiktų krizę ir sudarytų sąlygas konkurencingesnei ekonomikai bei didesniam užimtumui.

Strategija „Europa 2020“ siekiama augimo, kuris būtų: pažangus (veiksmingesnės investicijos į švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas), tvarus (ryžtingas perėjimas prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos) ir integracinis (daug dėmesio darbo vietų kūrimui ir skurdo mažinimui). Strategijoje iškelti penki dideli užimtumo, inovacijų, švietimo, skurdo mažinimo ir klimato bei energetikos sričių tikslai.

Strategijai „Europa 2020“ sėkmingai įgyvendinti sukurta tvirta ir veiksminga ekonomikos valdymo sistema, skirta ES ir nacionalinio lygmens politikos priemonėms koordinuoti.

Į puslapio pradžią