AA+A++PrintSitemapRSSRSS

Prioriteti

Europska unija ulaže velike napore u konačni izlazak iz krize i stvaranje uvjeta za konkurentnije gospodarstvo s većom zaposlenosti.

Strategijom Europa 2020. nastoji se potaknuti rast koji je pametan – učinkovitijim ulaganjem u obrazovanje, istraživanje i inovacije, održiv – zahvaljujući odlučnom zaokretu ka niskougljičnom gospodarstvu i uključiv – stavljanjem velikog naglaska na stvaranje radnih mjesta i smanjenje siromaštva. Strategija ima ambiciozne ciljeve u pet područja: zapošljavanje, inovacije, obrazovanje, smanjenje siromaštva i klima/energetika.

Kako bi se osiguralo da se strategijom Europa 2020. ostvare željeni rezultati, za usklađivanje mjera politike između EU-a i država članica uspostavljen je čvrst i učinkovit sustav gospodarskog upravljanja.

Top