AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

Tosaíochtaí

Tá an tAontas Eorpach ag obair go dian le tamall anuas féachaint an ghéarchéim a shárú uair amháin agus an uair dheireanach agus dálaí eacnamaíocha a chothú a dhéanfaidh an geilleagar níos iomaíche agus a chruthóidh fostaíocht.

Is é aidhm don straitéis Eoraip 2020 fás a chruthú a bheidh: cliste, trí infheistíocht níos éifeachtaí a dhéanamh san oideachas, i dtaighde agus sa nuálaíocht; inbhuanaithe, trí bhearta cinntitheacha a dhéanamh le geilleagar íseal-charbóin a dhéanamh de gheilleagar na hEorpa; agus cuimsitheach, agus béim an-láidir ar chruthú post is ar laghdú bochtaineachta. Tá an straitéis dírithe ar chúig chuspóir uaillmhianacha i réimsí na fostaíochta, an taighde, an oideachais, laghdú na bochtaineachta agus na haeráide/an fhuinnimh.

Lena chinntiú go n-éireoidh leis an straitéis Eoraip 2020, bunaíodh córas éifeachtach láidir de rialachas eacnamaíoch le gníomhaíochtaí beartais idir na leibhéil náisiúnta agus AE a chomhordú.

Barr