AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Prioriteedid

Euroopa Liit on teinud märkimisväärset tööd selle nimel, et otsustavalt kriisist väljuda ning luua tingimused kõrgema tööhõivemääraga konkurentsivõimelisema majanduse jaoks.

Strateegia „Euroopa 2020” on suunatud majanduskasvu saavutamisele, mis on: arukas tänu tõhusamatele investeeringutele haridusse, teadusuuringutesse ning innovatsiooni; jätkusuutlik, tänu otsustavale üleminekule vähese CO2-heitega majandusele; ning kaasav, keskendudes eelkõige töökohtade loomisele ja vaesuse vähendamisele. Strateegias keskendutakse viiele ambitsioonikale eesmärgile tööhõive, innovatsiooni, hariduse, vaesuse vähendamise ja kliima/energeetika valdkondades.

Strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks on loodud kindel ja tõhus majandusjuhtimise süsteem, et koordineerida poliitikameetmeid ELi ja liikmesriikide vahel.

Üles