AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

prioriteter

EU har arbejdet hårdt og beslutsomt på at komme ud af krisen og skabe de rette forudsætninger for en mere konkurrencedygtig økonomi med større beskæftigelse.

Europa 2020 handler om at skabe vækst, der er: intelligent (gennem mere effektive investeringer i uddannelse, forskning og innovation), bæredygtig (gennem en overgang til en lavemissionsøkonomi ) og inklusiv (med stærk vægt på jobskabelse og fattigdomsbekæmpelse). Strategien har fem centrale mål inden for beskæftigelse, innovation, uddannelse, fattigdomsbekæmpelse samt klima og energi.

EU har indført en stærk og effektiv økonomisk styring, der skal samordne EU's og medlemslandenes politik og sikre, at Europa 2020-strategien giver resultater.

Sidens top