AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Priority

Evropská unie vynakládá obrovské úsilí na překonání současné hospodářské krize a vytvoření podmínek pro konkurenceschopnější ekonomiku s vyšší zaměstnaností.

Cílem strategie Evropa 2020 je dosáhnout hospodářského růstu, který by byl inteligentní (prostřednictvím efektivnějšího investování do vzdělávání, výzkumu a inovací), udržitelný (díky odhodlání pokročit na cestě směrem k nízkouhlíkové ekonomice) a inkluzivní (se silným důrazem na tvorbu pracovních míst a snižování chudoby). Strategie zahrnuje pět ambiciózních cílů týkajících se zaměstnanosti, inovací, vzdělávání, snižování chudoby a také otázek změny klimatu a energetiky.

K zajištění těchto cílů byl zřízen účinný systém správy ekonomických záležitostí, který se používá ke koordinaci opatření na vnitrostátní i celoevropské úrovni.

Začátek stránky