AA+A++Versiune pentru tipărireHarta site-uluiRSSRSS

Creştere favorabilă incluziunii – O economie cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, asigurând coeziunea economică, socială şi teritorială

Nod din materiale de culori diferite © iStockphoto

Creşterea favorabilă incluziunii presupune:

 • o rată mai mare de ocupare a forţei de muncă - locuri de muncă mai bune şi mai numeroase, în special pentru femei, tineri şi lucrători de peste 55 de ani
 • creşterea capacităţii de anticipare şi gestionare a schimbării prin investiţii în formare profesională şi îmbunătăţirea competenţelor
 • modernizarea pieţelor muncii şi a sistemelor de protecţie socială
 • garantarea accesului tuturor la beneficiile creşterii economice.

Obiectivele UE pentru o creştere economică favorabilă incluziunii:

 1. 1. o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani până în 2020 (prin crearea de condiţii favorabile inserţiei profesionale, în special pentru femei, tineri, persoane în vârstă sau necalificate şi imigranţi legali)
 2. 2. rezultate mai bune pe plan educaţional, în special
  reducereaabandonului şcolar la mai puţin de 10%
  - creşterea până la cel puţin 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare sau echivalente în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani
 3. 3. reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale.

> Obiectivele la nivel european

Începutul paginii

Cum intenţionează UE să stimuleze creşterea favorabilă incluziunii?

Cu ajutorul a 2 iniţiative majore:

 1. 1. O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă, prin care îşi propune:
  • să ajute cetăţenii să dobândească noi competenţe, să se adapteze la schimbările de pe piaţa muncii şi să se reorienteze profesional
  • să modernizeze pieţele muncii, pentru a spori productivitatea muncii şi rata de ocupare a forţei de muncă, pentru a reduce şomajul şi pentru a asigura durabilitatea modelelor sociale europene.
 2. 2. Platforma europeană de combatere a sărăciei, prin care îşi propune:
  • să asigure coeziunea economică, socială şi teritorială
  • să garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor care suferă de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale şi să le asigure acestora un trai demn şi un rol activ în societate
  • să sprijine măsurile care favorizează integrarea în comunitate, formarea şi inserţia profesională şi accesul la protecţie socială.

De asemenea, UE sprijină creşterea favorabilă incluziunii prin proiectele şi investiţiile în domeniul dezvoltării regionale, prin care reduce discrepanţele dintre regiuni şi asigură accesul tuturor europenilor la beneficiile creşterii economice.

> Iniţiativele majore ale Strategiei Europa 2020

Începutul paginii

De ce avem nevoie de o creştere favorabilă incluziunii?

Ocuparea forţei de muncă

 • Populaţia activă a Europei este în scădere datorită schimbărilor demografice. Cei aflaţi în câmpul muncii trebuie să susţină un număr din ce în ce mai mare de persoane inactive.
 • UE trebuie să-şi mărească rata de ocupare a forţei de muncă. Aceasta este deosebit de scăzută în rândul femeilor (63%, faţă de 76% în rândul bărbaţilor, în intervalul de vârstă 20-64 de ani) şi al lucrătorilor cu vârsta între 55 şi 64 de ani (46%, faţă de 62% în SUA şi Japonia).
 • Programul de lucru al europenilor este cu 10% mai scurt decât cel al americanilor sau al japonezilor.
 • Din cauza crizei economice, tinerii şi persoanele disponibilizate îşi găsesc mai greu un loc de muncă. Rata şomajului în rândul tinerilor a ajuns la 21%.

Competenţe

 • În UE, aproximativ 80 de milioane de persoane au doar competenţe de bază şi nu beneficiază de programe de învăţare de-a lungul vieţii în aceeaşi măsură ca şi persoanele cu un nivel ridicat de educaţie.
 • Până în 2020, circa 16 milioane de noi locuri de muncă vor necesita calificări superioare, în timp ce cererea de personal necalificat va scădea cu aproximativ 12 milioane.
 • Este din ce în ce mai important să dobândim şi să ne dezvoltăm noi competenţe.

Combaterea sărăciei

 • Chiar şi înainte de criză, 80 de milioane de persoane (din care 19 milioane copii) erau expuse riscului sărăciei.
 • Pentru 8% din populaţia activă, veniturile nu asigură depăşirea pragului sărăciei.

Începutul paginii