AA+A++Verżjoni għall-printerMappa tas-sitRSSRSS

Tkabbir ekonomiku inklużiv – ekonomija b'rata għolja ta' impjieg li twassal għal koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

Għeqiedi ta' lwien differenti marbuta flimkien © iStockphoto

Tkabbir ekonomiku inklużiv ifisser:

 • żieda fir-rata tax-xogħol fl-Ewropa - impjiegi ġodda u aħjar, speċjalment għan-nisa, iż-żgħażagħ u ħaddiema ikbar fl-età
 • għajnuna lin-nies ta' kull età biex jantiċipaw u jimmaniġjaw il-bidla permezz ta' investiment f'ħiliet u taħriġ
 • immodernizzar tas-swieq tax-xogħol u tas-sistemi tas-sigurtà soċjali
 • garanzijia li l-l-UE kollha taħsad il-frott mit-tkabbir ekonomiku

Il-miri tal-UE għat-tkabbir ekonomiku inklużiv:

 1. 1. rata ta' impjieg ta' 75% għan-nisa u l-irġiel ta' bejn l-20 u l-64 sena sal-2020 - billi jidħlu jaħdmu iktar nies, speċjalment nisa, żgħażagħ, dawk ikbar fl-età u b'ħiliet baxxi u immigranti legali
 2. 2. kisbiet edukattivi aħjar - billi:
  tonqos ir-rata ta' dawk li jitilqu kmieni mill-iskola għal inqas minn 10%
  - tal-inqas 40% ta' dawk bejn it-30 u l-34 sena jilħqu l-livell ta' edukazzjoni terzjarja (jew ekwivalenti)
 3. 3. tal-inqas 20 miljun persuna inqas f'riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali

> Il-miri kollha fuq il-livell tal-UE

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

L-UE kif se tagħti spinta lit-tkabbir ekonomiku inklużiv?

Permezz ta' 2 inizjattivi ewlenin:

 1. 1. Aġenda għal ħiliet u impjiegi ġodda
  • għall-individwi - tgħin lin-nies jakkwistaw ħiliet ġodda, jadattaw għal suq tax-xogħol dejjem jinbidel u jagħmlu bidliet tal-karriera b'suċċess
  • għal kulħadd - modernizzar tas-swieq tax-xogħol biex jiżdiedu l-livelli ta' impjiegi, jonqos il-qagħad, tiżdied il-produttività tax-xogħol u tkun żgurata s-sostenibbiltà tal-mudelli soċjali tagħna
 2. 2. Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar
  • tiżgura l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali
  • tiggarantixxi r-rispett għad-drittijiet fundamentali ta' min jgħix fil-faqar u fl-esklużjoni soċjali, u tgħinhom jgħixu b'dinjità u jieħdu sehem fis-soċjetà
  • timmobilizza l-appoġġ biex tgħin lin-nies jintegraw fil-komunitajiet fejn jgħixu, isibu taħriġ u għajnuna biex isibu impjieg u jkollhom aċċess għall-benefiċċji soċjali

L-iżvilupp u l-investiment reġjonali ukoll jappoġġja t-tkabbir inkllussiv billi jgħin bien jonqsu d-differenzi bejn ir-reġjuni u jippermetti li l-benefiċċji tat-tkabbir jilħqu l-UE kollha.

> L-inizjattivi ewlenin kollha ta' Ewropa 2020

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Għaliex l-Ewropa għandha bżonn tkabbir inklużiv?

Impjiegi

 • Il-forza tax-xogħol tal-Ewropa qed tonqos minħabba t-tibdil demografiku - forza tax-xogħol iżgħar qed tappoġġja għadd dejjem jikber ta' persuni mhux attivi.
 • L-UE għandha bżonn tgħolli r-rata ta' impjieg kumplessiva: Ir-rata ta' impiegi hija partikolarment baxxa għan-nisa (63% kontra 76% għall-irġiel) u ħaddiema ikbar fl-età, bejn il-55 u l-64 sena (46% kontra 62% fl-Istati Uniti u l-Ġappun).
 • L-Ewropej jaħdmu inqas sigħat - 10% inqas minn dawk fl-Istati Uniti u l-Ġappun.
 • Il-kriżi ekonomika wasslet għal qgħad għoli fost iż-żgħażagħ - iktar minn 21% - u sar iktar diffiċli li nies bla xogħol isibu impjieg.

Ħiliet

 • L-UE għandha madwar 80 miljun persuna b'ħiliet baxxi jew bażiċi - li jibbenfikaw inqas mit-tagħlim tul il-ħajja minn dawk b'iktar skola.
 • Sal-2020, 16-il miljun iktar impjiegi se jkunu jeħtieġu kwalifi għoljin, bi 12-il miljun inqas impjieg jeħtieġ livell ta' ħiliet baxx.
 • L-akkwist u l-iżvilupp ta' ħiliet ġodda huma iktar importanti.

Il-ġlieda kontra l-faqar

 • Anke qabel il-kriżi, kien hemm 80 miljun ruħ f'riskju ta' faqar, li 19-il miljun minnhom kienu tfal.
 • 8% ta' dawk li jaħdmu ma jaqilgħux biżżejjed flus biex joħorġu mill-faqar.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna