AA+A++Spausdinti skirta versijaSvetainės struktūraRSSRSS

Integracinis ekonomikos augimas – didelio užimtumo ūkis, kuriame užtikrinta ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

Mazgas iš spalvotų juostelių © iStockphoto

Integracinis ekonomikos augimas – tai:

 • užimtumo Europoje didinimas – daugiau ir geresnių darbo vietų, ypač moterims, jaunimui ir vyresniems darbuotojams;
 • pagalba įvairaus amžiaus žmonėms numatyti ir valdyti pokyčius investuojant į įgūdžius ir mokymąsi;
 • darbo rinkų ir gerovės sistemų modernizavimas;
 • užtikrinimas, kad ekonomikos augimo nauda būtų juntama visose ES dalyse.

Keli ES integracinio augimo tikslai:

 1. 1. Kad iki 2020 m. 20–64 m. moterų ir vyrų užimtumo lygis būtų 75 %. Tai turėtų būti pasiekta įdarbinant daugiau žmonių, ypač moterų, jaunimo, vyresnių, mažiau įgūdžių turinčių žmonių ir teisėtų migrantų.
 2. 2. Geresni švietimo sistemos rezultatai, visų pirma:
  pasiekti, kad mokyklos nebaigiančių moksleivių dalis būtų maženė nei 10%;
  – bent 40 % 30–34 metų gyventojų įgytų universtitetinį (arba jam lygiavertį) išsilavinimą.
 3. 3. Bent 20 mln. žmonių mažiau patirtų skurdą ir socialinę atskirtį ar jų pavojų.

> Visi ES lygmens tikslai

Į puslapio pradžią

Kaip ES skatins integracinį augimą?

Tam skirtos dvi pavyzdinės iniciatyvos:

 1. 1. Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė
  • individualiems asmenims padedama įgyti naujų įgūdžių, prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių ir rasti naują darbą;
  • kolektyviai – modernizuoti darbo rinkas, siekiant didinti užimtumą, mažinti nedarbą, gerinti darbo našumą ir užtikrinti mūsų socialinių modelių tvarumą.
 2. 2. Europos kovos su skurdu planas
  • Užtikrinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą;
  • užtikrinti, kad būtų gerbiamos skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių žmonių teisės, ir suteikti jiems galimybę gyventi oriai ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime;
  • telkti paramą siekiant padėti žmonėms integruotis į bendruomenes, kuriose jie gyvena, lankyti mokymo kursus, rasti darbą ir naudotis socialine parama.

Regionų plėtra ir investicijos į juos skatina integracinį augimą, nes mažinami regionų padėties skirtumai ir užtikrinama, kad ekonomikos augimo nauda būtų juntama visuose ES kampeliuose.

> Visos strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos

Į puslapio pradžią

Kodėl Europai reikia integracinio ekonomikos augimo?

Užimtumas

 • Dėl demografinių pokyčių darbingų Europos gyventojų mažėja – mažiau darbuotojų išlaiko vis daugiau nedirbančių žmonių.
 • ES turi didinti bendrą užimtumo lygį – itin nedidelis moterų užimtumas (20–64 m. moterų – 63 %, palyginti su vyrų – 76 %), kaip ir vyresnių, 55–64 m. darbuotojų (ES – 46 %, o JAV ir Japonijoje – 62 %).
 • Europiečių darbo diena trumpa – 10 % trumpesnė nei JAV ar Japonijoje.
 • Dėl ekonomikos krizės labai padidėjo jaunimo nedarbas (tapo didesnis nei 21 %), darbo netekusiems ar neturintiems žmonėms tapo sunkiau jį rasti.

Gebėjimai

 • Europos Sąjungoje apie 80 mln. žmonių įgūdžiai prasti arba elementarūs, todėl jie gauna mažiau naudos iš mokymosi visą gyvenimą programų nei labiau išsilavinę gyventojai.
 • Iki 2020 m. 16 mln. darbo vietų reikės aukštos kvalifikacijos darbuotojų, o žemos kvalifikacijos darbo vietų bus 12 mln. mažiau.
 • Įgyti naujų įgūdžių ir juos vystyti tampa vis svarbiau.

Kova su skurdu

 • Dar iki krizės skurdas grėsė 80 mln. žmonių, tarp jų – 19 mln. vaikų.
 • 8 % dirbančių žmonių neuždirba pakankamai, kad pakiltų virš skurdo ribos.

Į puslapio pradžią