Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς – μια οικονομία με υψηλά ποσοστά απασχόλησης που επιτυγχάνει οικονομική, κ

Πολύχρωμες κορδέλλες πλεγμένες μαζί © iStockphoto

Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει:

 • αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στην Ευρώπη – περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους νέους και τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας
 • βοήθεια στα άτομα όλων των ηλικιών να προετοιμαστούν και να μπορέσουν να διαχειριστούν τις αλλαγές, μέσω επενδύσεων σε δεξιότητες και επαγγελματική κατάρτιση
 • εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας
 • διασφάλιση ότι ολόκληρη η ΕΕ θα αποκομίσει τα οφέλη της ανάπτυξης

Οι στόχοι της ΕΕ για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

 1. 1. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών να φθάσει στο 75% έως το 2020– ιδίως με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των γυναικών, των νέων, των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλής ειδίκευσης, καθώς και των νόμιμων μεταναστών.
 2. 2. Να βελτιωθεί το επίπεδο εκπαίδευσης, ειδικότερα:
  να μειωθεί  το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε ποσοστό κατώτερο του 10%
  – να αυξηθεί σε τουλάχιστον 40% το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση
 3. 3. Να μειωθεί κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούνται με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

> Όλοι οι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ

Αρχή σελίδας

Πώς η ΕΕ θα δώσει ώθηση στην χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη;

Μέσω δύο εμβληματικών πρωτοβουλιών:

 1. 1. της ατζέντας για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας που απευθύνεται:
  • σε μεμονωμένα άτομα, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτούν νέες δεξιότητες, να προσαρμόζονται στις αλλαγές της αγοράς εργασίας και να αλλάζουν με επιτυχία επάγγελμα
  • στην κοινωνία στο σύνολό της, εκσυγχρονίζοντας τις αγορές εργασίας ώστε να αυξηθεί το επίπεδο απασχόλησης, να μειωθεί η ανεργία, να αυξηθεί η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των κοινωνικών προτύπων μας
 2. 2. της ευρωπαϊκής πλατφόρμας κατά της φτώχειας
  • διασφάλιση οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής
  • εγγύηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ζουν αξιοπρεπώς και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία
  • παροχή βοήθειας στους πολίτες για να ενταχθούν στις κοινότητες όπου ζουν, να μορφωθούν, να βρουν δουλειά και να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικά οφέλη

Με την περιφερειακή ανάπτυξη και τις επενδύσεις προάγεται επίσης η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, καθώς μειώνονται οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών και τα οφέλη της ανάπτυξης φθάνουν σε κάθε γωνιά της ΕΕ.

> Όλες οι εμβληματικές πρωτοβουλίες "Ευρώπη 2020"

Αρχή σελίδας

Γιατί χρειάζεται η Ευρώπη μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς;

Απασχόληση

 • Το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης συρρικνώνεται ως αποτέλεσμα των δημογραφικών αλλαγών –λιγότεροι εργαζόμενοι συντηρούν έναν ολοένα μεγαλύτερο αριθμό ανενεργών ατόμων.
 • Η ΕΕ πρέπει να αυξήσει το συνολικό ποσοστό απασχόλησης: το ποσοστό απασχόλησης είναι ιδιαίτερα χαμηλό για τις γυναίκες (63% έναντι 76% για τους άνδρες ηλικίας 20-64) και για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, 55-64 ετών (46% έναντι 62% στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία).
 • Οι Ευρωπαίοι εργάζονται λίγες ώρες – κατά 10% λιγότερες σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.
 • Η οικονομική κρίση προκάλεσε υψηλή ανεργία ανάμεσα στους νέους – πάνω από 21% – και έκανε δυσκολότερη την εύρεση εργασίας για τους ανέργους.

Δεξιότητες

 • Στην ΕΕ περίπου 80 εκατομμύρια άτομα έχουν ελάχιστες ή βασικές δεξιότητες και επωφελούνται λιγότερο από τις δυνατότητες της διά βίου μάθησης σε σχέση με τα πιο μορφωμένα άτομα.
 • Έως το 2020, 16 εκατ. περισσότερες θέσεις εργασίας θα απαιτούν υψηλά προσόντα, ενώ οι θέσεις εργασίας που απαιτούν ειδίκευση χαμηλού επιπέδου θα μειωθούν κατά 12 εκατομμύρια.
 • Η απόκτηση και τελειοποίηση νέων δεξιοτήτων είναι όλο και πιο σημαντικές.

Καταπολέμηση της φτώχειας

 • Ακόμη και πριν από την κρίση, 80 εκατ. άτομα αντιμετώπιζαν την απειλή της φτώχειας, μεταξύ των οποίων και 19 εκατ. παιδιά.
 • Το 8% των εργαζομένων ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Αρχή σελίδας