AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Inklusiv vækst – en økonomi med høj beskæftigelse, der sikrer økonomisk, social og geografisk samhørighed

Forskelligfarvede bånd bundet sammen © iStockphoto

Inklusiv vækst vil sige:

 • at øge beskæfteigelsesfrekvensen i Europa – flere og bedre job, særligt for kvinder, unge og ældre arbejdstagere
 • at hjælpe folk i alle aldre med at foregribe og håndtere forandringer gennem investering i færdigheder og uddannelse
 • at modernisere arbejdsmarkederne og velfærdssystemerne
 • at sikre, at væksten kommer til at gavne hele EU

EU's mål for inklusiv vækst går bl.a. ud på:

 1. 1. sikre en beskæftigelsesfrekvens på 75 % for mænd og kvinder i alderen 20-64 år inden 2020 – ved at få flere i arbejde, især kvinder, unge, ældre og lavtuddannede samt lovlige indvandrere
 2. 2. opnå bedre resultater på uddannelsesområdet, navnlig ved at:
  mindske  antallet af elever, der forlader skolen for tidligt, til under 10 %
  – sikre, at mindst 40 % af de 30-34–årige har en videregående uddannelse (eller tilsvarende)
 3. 3. mindst 20 millioner færre mennesker skal være eller risikere at blive fattige eller socialt udstødte.

> Alle mål på EU-plan

Sidens top

Hvordan vil EU skabe inklusiv vækst?

Ved hjælp af 2 flagskibsinitiativer:

 1. 1. En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job
  • for enkeltpersoner – ved at hjælpe folk med at tilegne sig nye færdigheder, tilpasse sig forandringer på arbejdsmarkedet og foretage succesfulde karriereskift
  • for alle – ved at modernisere arbejdsmarkederne så beskæftigelsen stiger, arbejdsløsheden nedbringes, arbejdsproduktiviteten styrkes og vore sociale modellers bæredygtighed sikres
 2. 2. En europæisk platform mod fattigdom
  • som sikrer økonomisk, social og geografisk samhørighed
  • som sikrer, at de grundlæggende rettigheder for fattige og socialt udstødte overholdes, så de får mulighed for at leve i værdighed og tage aktiv del i samfundet
  • som mobiliserer støtte til at hjælpe folk med at integrere sig i de samfund de lever i, uddanne sig, finde et arbejde og få adgang til sociale ydelser

Udvikling af og investering i regeringerne understøtter også den inklusive vækst ved at udjævne uligheder mellem regionerne og sikre, at alle dele af EU får del i væksten.

> Alle flagskibsinitiativer under Europa 2020

Sidens top

Hvorfor har EU brug for inklusiv vækst?

Beskæftigelse

 • Europas arbejdsstyrke bliver mindre som følge af demografiske ændringer – en mindre arbejdsstyrke skal støtte et voksende antal inaktive mennesker.
 • EU skal have øget den samlede beskæftigelsesrate: Beskæftigelsen er især lav for kvinder (63 % mod 76 % for mænd i alderen 20-64) og ældre arbejdstagere, i alderen 55-64 (46 % mod 62 % i USA og Japan).
 • Europæerne arbejder færre timer – 10 % færre end deres amerikanske eller japanske modparter.
 • Den økonomiske krise har medført en høj ungdomsarbejdsløshed – over 21 % – og gjort det sværere for ledige at finde arbejde.

Færdigheder

 • EU har omkring 80 millioner lavtuddannede borgere – som nyder mindre godt af livslang læring end personer med en højere uddannelse.
 • I 2020 vil yderligere 16 millioner arbejdspladser kræve høje kvalifikationer mens der vil være 12 millioner færre job for lavtuddannede.
 • Det er derfor vigtigere end nogensinde at erhverve og udvikle nye færdigheder.

Bekæmpelse af fattigdom

 • Selv før krisen var 80 millioner mennesker i risiko for et liv i fattigdom, heriblandt 19 millioner børn.
 • 8 % af arbejdstagerne tjener ikke nok til at komme over fattigdomsgrænsen.

Sidens top