AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Růst podporující začlenění – ekonomika s vysokou zaměstnaností přinášející hospodářskou, sociální a územní soudržnost

Různobarevné provázky spletené dohromady © iStockphoto

Růst podporující začlenění znamená:

 • Zvýšit míru zaměstnanosti v Evropě: vytvářet větší počet kvalitních pracovních míst, zejména pro ženy, mladé lidi a starší lidi.
 • Pomoci lidem všech věkových kategorií, aby počítali se změnami, které v budoucnosti nastanou, a připravili se na ně tím, že budou investovat do vzdělání a získání odborné kvalifikace.
 • Modernizovat pracovní trhy a systémy sociálního zabezpečení.
 • Dbát na to, aby z hospodářského růstu měli prospěch všichni.

Cíle Evropské unie v oblasti růstu, který podporuje začlenění:

 1. 1. Zvýšit do roku 2020 míru zaměstnanosti mužů a žen ve věkové kategorii od 20 do 64 let na 75 % tím, že se bude podporovat vyšší zaměstnanost žen, mladých lidí, starších lidí, lidí s nízkou kvalifikací a legálních přistěhovalců.
 2. 2. Zvýšit úroveň vzdělanosti, zejména za pomoci těchto opatření:
  snížit míru předčasného ukončení školní docházky pod 10 %
  – zvýšit ve věkové kategorii od 30 do 34 let počet absolventů vysokých škol alespoň na 40 % (nebo absolventů srovnatelného stupně vzdělání).
 3. 3. Snížit alespoň o 20 milionů počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním vyloučení nebo jsou na pokraji chudoby a hrozí jim sociální vyloučení.

> Všechny cíle Evropské unie

Začátek stránky

Jak bude Evropská unie růst podporující začlenění stimulovat?

Prostřednictvím 2 stěžejních iniciativ:

 1. 1. Program pro nové dovednosti a pracovní místa
  • jednotlivci – pomáhá lidem získat nové dovednosti, přizpůsobit se novým podmínkám na pracovním trhu a úspěšně se překvalifikovat na práci v jiném oboru
  • společnost – modernizuje pracovní trhy, aby se zvýšila míra zaměstnanosti, snížila nezaměstnanost, zvýšila produktivita práce a zajistila udržitelnost sociálních systémů
 2. 2. Evropská platforma pro boj proti chudobě
  • zajišťuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost
  • garantuje dodržování základních práv osob, které žijí v chudobě a sociálním vyloučení, a nabízí jim důstojný život a aktivní účast na dění ve společnosti
  • získává finanční prostředky, které lidem pomáhají integrovat se do místní komunity, získat odbornou kvalifikaci, najít si práci a získat nárok na sociální dávky

K dosažení růstu, který podporuje začlenění, také přispívá regionální rozvoj, jelikož pomáhá odstraňovat rozdíly mezi regiony a dohlíží na to, aby všechny části EU měly užitek z hospodářského růstu.

> Všechny stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020

Začátek stránky

Proč Evropa růst podporující začlenění potřebuje?

Zaměstnanost

 • Kvůli nepříznivému demografickému vývoji se velikost pracovní síly v Evropě snižuje: stále nižší počet ekonomicky aktivních obyvatel podporuje zvyšující se počet ekonomicky neaktivních lidí.
 • Evropská unie musí zvýšit míru celkové zaměstnanosti: míra zaměstnanosti je obzvláště nízká u žen (63 % oproti 76 % u mužů ve věku od 20 do 64 let) a starších lidí ve věku od 55 do 64 let (46 % oproti 62 % ve Spojených státech a Japonsku).
 • Evropané odpracují méně hodin: o 10 % méně než jejich protějšky ve Spojených státech a Japonsku.
 • Hospodářská krize s sebou přinesla vysokou míru nezaměstnanosti u mladé generace (více než 21 %). Kvůli krizi je nyní daleko menší nabídka pracovního uplatnění.

Dovednosti

 • V EU je přibližně 80 milionů lidí, kteří mají nízkou kvalifikaci nebo jsou zcela nekvalifikovaní a kteří využívají mnohem méně nabídku celoživotního učení než vzdělanější lidé.
 • Do roku 2020 bude vytvořeno 16 milionů nových pracovních míst vyžadujících vysoký stupeň kvalifikace. Poptávka po málo kvalifikované pracovní síle se naopak sníží (asi o 12 milionů pracovních míst).
 • Získávání a prohlubování nových dovedností bude čím dál důležitější.

Boj proti chudobě

 • Již před hospodářskou krizí bylo 80 milionů lidí na pokraji chudoby, včetně 19 milionů dětí.
 • 8 % pracujících má příjmy, které jsou pod hranicí chudoby.

Začátek stránky