AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Europa 2020 i korthet

Europa 2020 är EU:s tioårsstrategi för tillväxt och jobb. Den inleddes 2010 för att skapa förutsättningar för en smart och hållbar tillväxt för alla.

EU har enats om fem övergripande mål för 2020. De gäller sysselsättning, forskning och utveckling, klimat och energi, utbildning samt social delaktighet och fattigdomsminskning.

Framstegen mot Europa 2020-målen uppmuntras och följs upp inom den europeiska planeringsterminen, EU:s årliga cykel för ekonomisk och finanspolitisk samordning.

I mars 2014 publicerade kommissionen ett meddelande där man går igenom Europa 2020-strategins resultat med en översikt över framstegen mot 2020-målen .

Mellan maj och oktober 2014 höll kommissionen ett offentligt samråd om strategin. Resultaten pdf - 178 KB [178 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) publicerades ett meddelande i mars 2015.

Rådet antog 2015 nya integrerade riktlinjer som ersätter riktlinjerna från 2010 – allmänna riktlinjer för medlemsländernas och EU:s ekonomiska politik och riktlinjer för medlemsländernas sysselsättningspolitik.


Läs mer:

 

Till början