AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Europa 2020 i korthet

Europa 2020 är EU:s tioårsstrategi för tillväxt och jobb som inleddes 2010. Den handlar inte bara om den kris som våra ekonomier nu håller på att hämta sig från. Strategin ska också råda bot på bristerna i vår tillväxtmodell och skapa förutsättningar för en smart och hållbar tillväxt för alla.

EU har satt upp fem övergripande mål för 2020. De gäller sysselsättning, forskning och utveckling, klimat och energi, utbildning samt social delaktighet och fattigdomsminskning.

Strategin omfattar också sju huvudinitiativ där EU och medlemsländerna ska förstärka varandras insatser på de områden som har störst betydelse för Europa 2020, exempelvis innovation, den digitala ekonomin, sysselsättning, ungdomsfrågor, näringsliv, fattigdom och resurseffektivitet.

Åtgärder på andra områden, till exempel den inre marknaden, EU-budgeten och EU:s utrikespolitiska agenda, bidrar också till målen.

Europa 2020-strategin genomförs och följs upp inom den europeiska planeringsterminen, den årliga cykeln för samordning av ekonomi- och finanspolitiken i EU.

I mars 2014 publicerade kommissionen ett meddelande där man går igenom Europa 2020-strategins resultat efter fyra år. I maj 2014 inleddes ett offentligt samråd som ett led i halvtidsöversynen av strategin. Samrådet pågår till den 31 oktober 2014.

 

Meddelandet om en utvärdering av Europa 2020-strategin pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Bilagor pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Bakgrund English


Läs mer:

 

Till början