AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Na kratko o strategiji Evropa 2020

Evropa 2020 je desetletna strategija Evropske unije za gospodarsko rast in delovna mesta, ki se je začela izvajati leta 2010. Strategija ni namenjena zgolj premagovanju krize in postopnemu okrevanju našega gospodarstva. Strategija se loteva pomanjkljivosti našega modela gospodarske rasti in ustvarja pogoje za razvoj, ki bo temeljil na pametnih tehnologijah, trajnostni naravnanosti in socialni vključenosti.

EU naj bi do konca leta 2020 uresničila pet krovnih ciljev, in sicer na področjih: zaposlovanje, raziskave in razvoj, podnebje/energija, izobraževanje, socialno vključevanje in zmanjševanje revščine.

Strategija vsebuje tudi sedem vodilnih pobud, ki omogočajo sodelovanje organov EU in nacionalnih organov na področjih, pomembnih za uresničitev ciljev strategije Evropa 2020, denimo inovacije, digitalno gospodarstvo, zaposlovanje, mladi, gospodarska politika, revščina, energetska učinkovitost.

Evropski enotni trg, proračun EU in zunanja politika EU tudi prispevajo k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020.

Spremljanje izvajanja strategije Evropa 2020 se odvija v okviru evropskega semestra, vsakoletnega ciklusa usklajevanja nacionalnih gospodarskih in proračunskih politik na ravni EU.

Evropska komisija je marca 2014 objavila sporočilo, v katerem je ocenila štiri leta izvajanja strategije Evropa 2020. Maja 2014 se je začelo javno posvetovanje za vmesni pregled strategije Evropa 2020 in bo trajalo do 31. oktobra 2014.

 

Sporočilo Komisije Ocena izvajanja strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)

Priloge pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)

Informativno obvestilo English


Glej tudi:

 

Na vrh