AA+A++Versiune pentru tipărireHarta site-uluiRSSRSS

Europa 2020, pe scurt

Europa 2020 este strategia pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică elaborată de UE pentru o perioadă de zece ani. Lansată în 2010, ea ar urma să creeze condițiile necesare pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

UE și-a propus ca până la sfârșitul anului 2020 să își îndeplinească o serie de obiective în cinci domenii esențiale: ocuparea forței de muncă, cercetare și dezvoltare, energie/climă, educație, incluziune socială și reducerea sărăciei.

Progresul către îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 este încurajat și monitorizat prin intermediul semestrului european, ciclul anual de coordonare economică și bugetară al UE.

În martie 2014, Comisia a publicat o comunicare în care se face bilanțul strategiei și se analizează progresele înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor fixate pentru 2020 .

În perioada mai-octombrie 2014, Comisia a organizat o consultare publică pe tema strategiei, iar în martie 2015 a publicat rezultatele într-o comunicare pdf - 178 KB [178 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

În 2015, Consiliul a adoptat un nou set de linii directoare integrate - orientări generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii și orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre - care înlocuiesc orientările integrate din 2010.


A se vedea și:

 

Începutul paginii