AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

Īsi un kodolīgi par stratēģiju “Eiropa 2020”

“Eiropa 2020” ir Eiropas Savienības desmit gadu izaugsmes un nodarbinātības stratēģija, ko sāka īstenot 2010. gadā. Tā bija domāta ne tikai tam, lai pārvarētu krīzi, no kuras pakāpeniski sāk atgūties ES valstu ekonomika. Vajadzēja arī novērst trūkumus mūsu izaugsmes modelī un radīt apstākļus, kas nodrošinātu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi.

Ir noteikti pieci pamatmērķi, kas ES jāsasniedz līdz 2020. gada beigām. Tie attiecas uz nodarbinātību, pētniecību un izstrādi, klimatu un enerģētiku, izglītību, sociālo iekļautību un nabadzības izskaušanu.

Stratēģijas mērķi ir raduši izpausmi septiņās pamatiniciatīvās, kuras iezīmē pamatstruktūru, kā ES un dalībvalstu iestādes savstarpēji papildina cita citas pūliņus prioritārajās stratēģijas jomās. Tās ir inovācija, digitālā ekonomika, nodarbinātība, jaunatnes lietas, rūpniecības politika, nabadzības izskaušana un resursu lietderīga izmantošana.

ES rīcībā ir vēl citas sviras — piemēram, Eiropas vienotais tirgus, ES budžets un ES ārpolitika —, kas palīdz sasniegt “Eiropas 2020” mērķus.

Stratēģija “Eiropa 2020” tiek īstenota un pārraudzīta ciešā saistībā ar Eiropas pusgadu — ekonomikas un budžeta politikas koordinācijas gada ciklu.

2014. gada martā Komisija publicēja paziņojumu par to, kas paveikts četru gadu laikā pēc “Eiropas 2020” sākuma. 2014. gada maijā sākās sabiedriska apspriešana, kuras rezultāti tiks iestrādāti stratēģijas starpposma pārskatīšanā. Apspriešanā var piedalīties līdz 2014. gada 31. decembrim.

 

Paziņojums “Stratēģija “Eiropa 2020” — stāvokļa izvērtējums pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Pielikumi pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Pamatinformācija English


Citi resursi:

 

Lapas sākums