AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

“Eiropa 2020” īsumā

“Eiropa 2020” ir ES darbavietu radīšanas un izaugsmes desmit gadu stratēģija. To sāka īstenot 2010. gadā, lai radītu apstākļus gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei.

ES noteica piecus pamatmērķus, kas jāsasniedz līdz 2020. gada beigām. Tie attiecas uz nodarbinātību, pētniecību un izstrādi, klimatu un enerģētiku, izglītību, kā arī sociālo iekļautību un nabadzības mazināšanu.

Progresu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā rosina un uzrauga visa Eiropas semestra laikā, kas ir ES ekonomikas un budžeta politikas koordinēšanas ikgadējais cikls.

2014. gada martā Komisija publicēja paziņojumu “Stratēģijas “Eiropa 2020” novērtējums” , kurā tā aplūko paveikto ceļā uz mērķu īstenošanu .

Laikā no 2014. gada maija līdz oktobrim Komisija īstenoja sabiedrisko apspriešanu par stratēģiju “Eiropa 2020” un publicēja rezultātus paziņojumā pdf - 178 KB [178 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) 2015. gada martā.

2015. gadā Padome pieņēma jaunu integrēto pamatnostādņu kopumu, kam bija jāaizstāj 2010. gadā pieņemtās: dalībvalstu un Savienības ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes un pamatnostādnes dalībvalstu nodarbinātības politikai.


Skatiet arī:

 

Lapas sākums