AA+A++PrintSitemapRSSRSS

Ukratko o strategiji Europa 2020.

Strategija Europa 2020. desetogodišnja je strategija Europske unije za rast i zapošljavanje. Pokrenuta je 2010. kako bi se stvorili uvjeti za pametan, održiv i uključiv rast.

Dogovoreno je pet glavnih ciljeva za EU do kraja 2020. Oni uključuju zapošljavanje, istraživanje i razvoj, klimatske promjene / energiju, obrazovanje, socijalnu uključenost i smanjenje siromaštva.

Napredak u ostvarenju ciljeva strategije Europa 2020. potiče se i prati u okviru europskog semestra, EU-ova godišnjeg ciklusa koordinacije ekonomskih i proračunskih politika.

U ožujku 2014. Komisija je objavila komunikaciju kojom se osvrće na strategiju Europa 2020. , uključujući pregled napretka u ostvarenju ciljeva za 2020.

Komisija je od svibnja do listopada 2014. održala javno savjetovanje o strategiji, a njegove je rezultate objavila u komunikaciji pdf - 178 KB [178 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) u ožujku 2015.

Vijeće je 2015. donijelo novi niz integriranih smjernica, odnosno opće smjernice ekonomskih politika država članica i Unije te smjernice politika zapošljavanja država članica, kojima se zamjenjuju integrirane smjernice iz 2010.


Vidi i:

 

Top