AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

An Eoraip 2020 i mbeagán focal

Is é atá in an eoraip 2020 straitéis deich mbliana an Aontais Eorpaigh maidir le poist agus fás. In 2010 a seoladh í chun na dála sin a chruthú ba ghá don fhás cliste, inbhuanaithe, agus uilechuimsitheach.

Cúig phríomhsprioc a comhaontaíodh le tabhairt chun críche san Aontas Eorpach faoi dheireadh 2020. Ar na spriocanna sin tá fostaíocht; taighde agus forbairt; aeráid/fuinneamh; oideachas; cuimsiú sóisialta agus laghdú na bochtaineachta.

Déantar an dul chun cinn i dtreo spriocanna Eoraip 2020 a chothú agus a fhaireachán i gcomhthéacsan tSeimeastair Eorpaigh, timthriall bliantúil an chomhordaithe ar bheartais eacnamaíocha agus buiséadacha an Aontais Eorpaigh.

I mí Márta 2014, d'fhoilsigh an Coimisiún Teachtaireacht ina raibh tuarascáil ar an dul chun cinn a bhí déanta ar an straitéis Eoraip 2020 , ina raibh forléargas ar an dul chun cinn i dtaca le spriocanna 2020.

Chuir an Coimisiún ar siúl comhairliúchán poiblí maidir leis an straitéis idir Bealtaine agus Deireadh Fómhair 2014, agus d'fhoilsigh na torthaí i dteachtaireacht pdf - 178 KB [178 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) i Márta 2015.

Sa bhliain 2015, ghlac an Chomhairle tacar nua treoirlínte comhtháite - treoirlínte ginearálta do bheartais eacnamaíocha na mBallstát agus an Aontais maille le treoirlínte do bheartais fostaíochta na mBallstát. Glacann na treoirlínte nua seo áit Threoirlínte Comhtháite 2010.


Tuilleadh eolais:

 

Barr