AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

An Eoraip 2020 i mbeagán focal

Seoladh An Eoraip 2020 – straitéis fáis agus fostaíochta deich mbliana an Aontais Eorpaigh – in 2010. Cé go bhfuil tíortha ag teacht slán as an ngéarchéim de réir a chéile ní leor é sin. Ní mór feabhas a chur ar na samhlacha fáis atá againn agus na dálaí a bheith ann do chineál eile fáis, ceann a bheidh cliste, inbhuanaithe, cuimsitheach.

Cúig phríomhsprioc atá leagtha síos le tabhairt chun críche san AE faoi dheireadh 2020. San áireamh tá fostaíocht; taighde agus forbairt; aeráid/fuinneamh; oideachas; cuimsiú sóisialta agus laghdú na bochtaineachta.

Fairis sin tá seacht 'dtionscnamh suaitheanta' a thacaíonn le cuspóirí na straitéise. Faoi chuimsiú na dtionscnamh sin oibríonn an AE agus na húdaráis náisiúnta le chéile chun a n-iarrachtaí i réimsí tosaíochta Eoraip 2020 a threisiú amhail nuáil, an geilleagar digiteach, fostaíocht, an óige, beartas tionsclaíochta, bochtaineacht agus tíosacht acmhainní.

Ní fhéadfaí spriocanna na straitéise Eoraip 2020 a thabhairt chun críche gan an tacaíocht ó mhargadh aonair na hEorpa, buiséad an AE agus clár oibre seachtrach an AE.

Is i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, timthriall bliantúil an chomhordaithe ar bheartais eacnamaíocha agus buiséadacha, a chuirtear chun feidhme straitéis Eoraip 2020 agus a ndéantar faireachán uirthi.

I mí Márta 2014, d'fhoilsigh an Coimisiún Teachtaireacht ina raibh tuarascáil ar an dul chun cinn a bhí déanta ar an straitéis Eoraip 2020, ceithre bliana tar éis a seolta. I mí Bealtaine 2014, seoladh comhairliúchán poiblí a chuirfidh leis an athbhreithniú lárthéarma ar an straitéis Eoraip 2020 agus tá rochtain air anseo. Leanfaidh an comhairliúchán go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2014.

 

Teachtaireacht "Breithniú ar an straitéis Eoraip 2020 pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ''

Iarscríbhinní pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Meabhrán cúlra English


Féach freisin:

 

Barr