AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

Eoraip 2020 i mbeagán focal

Eoraip 2020, sin straitéis fáis 10 mbliana an Aontais Eorpaigh. Ní le sárú na géarchéime atá ag cur isteach ar chuid mhaith dár ngeilleagair amháin a bhaineann sí. Aghaidh a thabhairt ar na learanna atá inár samhail fáis, agus na dálaí a chruthú do chineál eile fáis, ceann a bheidh níos cliste, níos inbhuanaithe is níos cuimsithí, sin iad a cuspóirí.

Chun é sin a dhéanamh níos follasaí, socraíodh cúig eochair-chuspóir a mbeidh ar an AE iad a bhaint amach faoin mbliain 2020. Cumhdaíonn siad fostaíocht; oideachas; taighde agus nuáil; cuimsiú sóisialta agus laghdú na bochtaineachta; agus aeráid/fuinneamh.

Fairis sin sa straitéis tá seacht ‘dtreoir-thionscnamh’ a thugann creat trína neartaíonn an AE agus na húdaráis náisiúnta a gcuid iarrachtaí i réimsí a thacaíonn le tosaíochtaí Eoraip 2020 amhail nuáil, an geilleagar digiteach, fostaíocht, an óige, beartas tionsclaíochta, bochtaineacht agus tíosacht acmhainní.

Tá teachtaireacht foilsithe ag an gCoimisiún ina ndéantar an Straitéis Eoraip 2020 a mheas, ceithre bliana tar éis a seolta. Leis sin beifear in ann athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar an Straitéis Eoraip 2020.

An Straitéis Eoraip 2020 a mheas pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Iarscríbhinní pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)


Féach freisin:

Barr