AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Strateegia „Euroopa 2020” ülevaade

Strateegia „Euroopa 2020“ on Euroopa Liidu kümneaastane tööhõive ja majanduskasvu strateegia. Strateegia käivitati aastal 2010, et luua tingimused arukaks, jätkusuutlikuks ja kaasavaks majanduskasvuks.

ELi puhul on kokku lepitud viies peamises eesmärgis, mis tuleb saavutada 2020. aasta lõpuks. Need hõlmavad tööhõivet; teadus- ja arendustegevust; kliimamuutusi ja energeetikat; haridust; sotsiaalset kaasatust ja vaesuse vähendamist.

Strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide suunas tehtavaid edusamme toetatakse ja jälgitakse kogu Euroopa poolaasta (ELi iga-aastane majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimistsükkel) jooksul.

Komisjon avaldas 2014. aasta märtsis teatise „Ülevaade tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020“ rakendamise edusammudest“ , milles esitati kokkuvõte strateegia eesmärkide saavutamiseks tehtust .

Komisjon käivitas strateegiat käsitleva avaliku konsultatsiooni, mis kestis 2014. aasta maist kuni oktoobrini ning avaldas 2015. aasta märtsis teatises selle tulemused pdf - 178 KB [178 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Nõukogu võttis 2015. aastal vastu uuendatud integreeritud suunised – üldsuunised liikmesriikide ja Euroopa Liidu majanduspoliitika kohta ning liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised –, mis asendavad 2010. aasta integreeritud suuniseid.


Vt ka:

 

Üles