AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Strateegia „Euroopa 2020” ülevaade

Strateegia „Euroopa 2020” on Euroopa Liidu kümne aasta majanduskasvu ja tööhõive strateegia, mis käivitati 2010. aastal. See tähendab enamat, kui lihtsalt väljumist kriisist, millest meie majandus on praegu järk-järgult taastumas. See tähendab ka meie kasvumudeli puuduste kõrvaldamist ning tingimuste loomist arukale, jätkusuutlikule ja kaasavale majanduskasvule.

ELile on püstitatud viis eesmärki, mis tuleb saavutada 2020. aasta lõpuks. Need hõlmavad tööhõivet; uurimis- ja arendustegevust; kliimamuutusi ja energeetikat; haridust ning sotsiaalset kaasatust ja vaesuse vähendamist.

Strateegia eesmärke toetatakse ka seitsme juhtalgatusega, mille raames EL ja liikmesriikide valitsused tugevdavad üksteise jõupingutusi valdkondades, mis toetavad strateegia „Euroopa 2020” prioriteete, nagu innovatsioon, digitaalne majandus, tööhõive, noored, tööstuspoliitika, vaesuse vastane võitlus ning ressursitõhusus.

Muud ELi hoovad, näiteks Euroopa ühtne turg, ELi eelarve ja ELi välispoliitika tegevuskava annavad samuti panuse Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisse.

Strateegiat „Euroopa 2020” rakendatakse ja jälgitakse Euroopa poolaasta kontekstis. See on majandus- ja eelarvepoliitika iga-aastane koordineerimistsükkel.

2014. aasta märtsis, neli aastat pärast strateegia „Euroopa 2020” algatamist avaldas komisjon teatise asjaomase olukorra kohta. 2014. aasta mais korraldati avalik konsultatsioon strateegia „Euroopa 2020” vahekokkuvõtte koostamiseks. See konsultatsioon kestab 31. oktoobrini 2014.

 

Teatis:„Ülevaade tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” rakendamise edusammudest” pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Lisad pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Taustadokument English


Vaadake ka:

 

Üles