AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Europa 2020 – kort fortalt

Europa 2020 er Den Europæiske Unions tiårige vækst- og beskæftigelsesstrategi, som blev søsat i 2010. Strategien skal andet og mere end blot at hjælpe os igennem krisen, som vores økonomier gradvist er ved at komme sig efter. Den skal også tackle bristerne i vores vækstmodel og skabe de rette forudsætninger for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Der er fastsat fem overordnede mål, som EU skal nå inden 2020. De vedrører beskæftigelse, forskning og udvikling, klima/energi, uddannelse, social inklusion og fattigdomsbekæmpelse.

Strategiens mål understøttes også af syv "flagskibsinitiativer". De udstikker rammen for EU's og medlemslandenes gensidigt forstærkende indsats på de områder, der prioriteres højest under Europa 2020, bl.a. innovation, den digitale økonomi, beskæftigelse, unge, industripolitik, fattigdom og ressourceeffektivitet.

Andre EU-værktøj som f.eks. EU's indre marked, budget og dagsorden udadtil bidrager også til at nå målene i Europa 2020-strategien.

Europa 2020-strategien gennemføres og overvåges inden for rammerne af det europæiske semester, den årlige cyklus for koordination af økonomiske og budgetmæssige politikker.

I marts 2014 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om status over Europa 2020-strategien fire år efter, den blev lanceret. I maj 2014 blev der søsat en offentlig høring, som skal give input til midtvejsevalueringen af Europa 2020-strategien, og den er tilgængelig her. Høringen er åben indtil den 31. oktober 2014.

 

Meddelelsen "Status over Europa 2020-strategien pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) "

Bilag pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Baggrundsnotat English


Se også:

 

Sidens top