AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Europa 2020 – kort fortalt

Europa 2020 er EU's tiårsstrategi for beskæftigelse og vækst. Den blev lanceret i 2010 for at skabe betingelserne for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Der er fastsat fem overordnede mål, som EU skal nå inden udgangen af 2020. De vedrører beskæftigelse, forskning og udvikling, klima og energi, uddannelse samt social inklusion og fattigdomsbekæmpelse.

Fremskridtet hen imod opfyldelsen af Europa 2020-målene tilskyndes og overvåges gennem det europæiske semester, EU's årlige cyklus for økonomisk og budgetmæssig samordning.

I marts 2014 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om status over Europa 2020-strategien , som omfattede et overblik over fremskridtet hen imod 2020-målene .

Kommissionen gennemførte en offentlig høring om strategien mellem maj og oktober 2014 og offentliggjorde resultaterne i en meddelelse pdf - 178 KB [178 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) i marts 2015.

I 2015 vedtog Rådet nye integrerede retningslinjer: overordnede retningslinjer for medlemslandenes og EU's økonomiske politikker og retningslinjer for medlemslandenes beskæftigelsespolitikker, som erstatter de integrerede retningslinjer fra 2010.


Se også:

 

Sidens top