AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Strategie Evropa 2020 – stručné shrnutí

Evropa 2020 je desetiletou strategií Evropské unie, která se zaměřuje na vytváření pracovních míst a hospodářský růst. Byla zahájena v roce 2010 s cílem vytvořit podmínky pro inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začleňování.

Za tímto účelem bylo v rámci strategie stanoveno pět hlavních cílů, které by Unie měla do konce tohoto desetiletí dosáhnout. Ty se týkají zaměstnanosti, výzkumu a vývoje, otázek klimatu a energetiky, vzdělávání, sociálního začleňování a snižování chudoby.

Plnění cílů strategie Evropa 2020 se monitoruje prostřednictvím tzv. evropského semestru. Jedná se o roční cyklus hospodářské a rozpočtové koordinace na úrovni EU.

V březnu 2014 zveřejnila Komise sdělení, ve kterém strategii zhodnotila , a také přehled plnění cílů strategie .

Od května do října 2014 se z iniciativy Komise konala veřejná konzultace o strategii Evropa 2020. Její výsledky pdf - 178 KB [178 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) byly zveřejněny v březnu 2015.

V roce 2015 přijala Rada nový soubor integrovaných hlavních směrů strategie (hlavní směry hospodářských politik členských států a Unie a hlavní směry politik zaměstnanosti členských států), který nahradil integrované hlavní směry z roku 2010.


Další informace:

 

Začátek stránky