„Европа 2020“ накратко

„Европа 2020“ е десетгодишната стратегия на ЕС за растеж и заетост, на която бе дадено начало през 2010 г. Нейната цел не е само преодоляването на кризата, от която нашите икономики постепенно излизат. Тя също така има за цел отстраняването на недостатъците на нашия модел на растеж и създаването на условия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

До края на 2020 г. ЕС трябва да изпълни пет основни цели. Те са в сферата на заетостта, научноизследователската и развойна дейност; климата / енергетиката; образованието; социалното приобщаване и намаляването на бедността.

Целите на стратегията са подкрепяни и от седем водещи инициативи, предоставящи рамка, чрез която ЕС и националните власти взаимно поддържат усилията си в области, подкрепящи приоритетите на „Европа 2020“ – като иновации, цифрова икономика, заетост, младеж, промишлена политика, бедност и ефективно използване на ресурсите.

Други лостове като единният европейски пазар, бюджетът на ЕС и програмата на ЕС за външна дейност също допринасят за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“.

Изпълнението и контролът на стратегията „Европа 2020“ се извършват в контекста на европейския семестър, годишния цикъл на координация на икономическите и бюджетните политики.

През март 2014 г. Комисията публикува съобщение, в което се прави равносметка на четирите години от старта на „Европа 2020“. През май 2014 г. започна обществена консултация, чиито резултати ще бъдат взети предвид в междинния преглед на стратегията „Европа 2020“. Консултацията е достъпна тук. Консултацията ще продължи до 31 октомври 2014 г.

 

Съобщение „Преглед на стратегията Европа 2020 pdf - 129 KB [129 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Приложения pdf - 889 KB [889 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Обяснителна бележка English


Вж. също:

 

Начало на страницата