AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Huvudinitiativen

Sju olikfärgade pennor i rad © iStockphoto

EU har kartlagt nya drivkrafter för tillväxt och nya jobb. De tas upp i sju huvudinitiativ.

Inom varje initiativ ska EU och medlemsländerna samordna sina insatser så att dessa förstärker varandra. EU-kommissionen presenterade de flesta initiativen under 2010.