AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Vodilne pobude

Kemični svinčniki v sedmih barvah v vrsti © iStockphoto

Evropska unija je opredelila nove načine za krepitev gospodarske rasti in zaposlovanja. Ta področja so obravnavana v sedmih vodilnih pobudah.

EU in nacionalni organi morajo pri vsaki pobudi ukrepati usklajeno in tako dopolniti medsebojna prizadevanja. Večino pobud je leta 2010 predlagala Komisija.