AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Hlavné iniciatívy

Rad siedmich pier rôznych farieb © iStockphoto

Európa identifikovala nové mechanizmy na povzbudenie rastu a tvorby pracovných miest. Bližšie sa im venuje v 7 hlavných iniciatívach.

Snahy orgánov EÚ a členských štátov musia byť v rámci jednotlivých iniciatív koordinované, aby sa mohli vzájomne dopĺňať. Väčšinu uvedených iniciatív Komisia predstavila v roku 2010.